Publicat el 20/06/2017

Cada any, l’Hospital de Mataró atén una mitjana de 300 fractures de fèmur, la majoria són persones majors de 80 anys que tenen altres problemes de salut

El risc de caure augmenta amb l’edat i sovint comporta fractures que tenen un impacte molt important en la tercera edat. Actualment, 6 de cada 1.000 persones majors de 65 anys pateixen fractures de fèmur per caigudes a Catalunya. Segons les previsions d’envelliment d’Idescat, aquestes xifres tendiran a l’alça, passant del promig de 8.900 fractures actuals a més de 10.500 l’any 2030. Per aquest motiu, des de l’any 2010, l’Hospital de Mataró atén les persones majors de 80 anys que ingressen per fractura de fèmur amb un pla terapèutic personalitzat que té com a objectiu accelerar la recuperació i l’autonomia d’aquests pacients ancians.

300 fractures de fèmur a l’any. L’Hospital de Mataró atén cada any un promig de 300 persones grans amb fractura de fèmur, la majoria gent de més de 80 anys amb altres problemes de salut. A l’alta hospitalària el 42% va ingressar en una unitat de convalescència, el 22% va tornar al seu domicili i el 25% va ingressar en una residència. El 75% de les persones ateses van ser dones i el 25% homes.

Pla terapèutic personalitzat. Gràcies al seu programa específic d’atenció al pacient ancià amb fractura de fèmur, l’Hospital de Mataró aconsegueix reduir el temps d’enllitat. El promig de dies d’ingrés a l’Hospital de Mataró és de 8-10 dies mentre que a la resta d’hospitals públics catalans ascendeix a 11 dies. La clau de l’èxit està en una cirurgia i rehabilitació precoces, una atenció integral per part d’un equip interdisciplinar -format per geriatria, traumatologia, anestèsia, infermeria, dietètica, rehabilitació, farmàcia, treball social i la coordinació amb l’atenció primària.

Mortalitat per sota de la mitjana de Catalunya. El risc de caure augmenta amb l’edat, i sovint comporta fractures que tenen un impacte molt important en la tercera edat, ja que no només minven la seva autonomia, sinó que són una important causa de morbimortalitat en ser la majoria ancians que pateixen més d’una patologia. L’Hospital de Mataró, però, aconsegueix reduir el promig de mortalitat d’aquests pacients. Si bé als hospitals públics catalans, el 5% de les persones ancianes hospitalitzades per fractura de fèmur moren abans de rebre l’alta, a l’Hospital de Mataró aquesta xifra no supera el 4,3%.

La importància de la prevenció. Per evitar les caigudes, és vital adaptar l’entorn de la llar retirant obstacles dels llocs de pas; promoure la utilització de calçat adequat; utilitzar ajudes tècniques per caminar; corregir dèficits visuals i potenciar la pràctica d’exercici diari. També és molt important el tractament de l’osteoporosi en aquests pacients per evitar noves fractures.

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona.

Deixa un comentari