Publicat el 27/01/2022

L’Ajuntament de Mataró i la Fundació Incyde fomenten l’emprenedoria i l’autoocupació entre els joves que tenen dificultats per a la seva inserció laboral i social

 

El conveni signat entre les dues parts s’emmarca en el projecte ‘Reactiva el teu futur – Catalunya’ del Programa d’Itineraris d’Emprenedoria Juvenil (PIEJ), cofinançat pel Fons Socials Europeu.

 

L’acord entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundación Instituto Cameral para la creación y desarrollo de la empresa ‘Incyde’ persegueix incrementar l’emprenedoria entre els joves amb especials dificultats per accedir al mercat laboral i que estan inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil, mitjançant  itineraris formatius que inclouen  des de la sensibilització fins l’acompanyament en els primers mesos de la seva activitat empresarial.
Aquestes accions són complementàries a altres programes  i serveis que ja existeixen i s’adapten al perfil de les persones que els realitzen.

Des d’ara i fins al 30 de juny d’aquest any, es realitzaran programes de formació, tallers i  jornades d’orientació i sensibilització cap a l’emprenedoria que proporcionaran  als que hi participin una visió global de les diferents àrees funcionals de l’empresa per poder determinar les oportunitats de mercat a través del coneixement de les eines de gestió.

Tot plegat ha de permetre als joves desenvolupar el seus projectes o plans d’empresa, definir els problemes amb els que es poden trobar quan els posin en pràctica i fer realitat de forma més immediata els projectes que es trobin en una fase avançada i amb un elevat grau de maduresa.

El pressupost total de les activitats és de 41.048,00 €, dels quals la Fundació Incyde financia el 91,89%  a través de la dotació econòmica que li va concedir el Fons Social Europeu; el 8,11% l’assumeix directament la Fundació Incyde.

L’Ajuntament de Mataró, per la seva banda, a més de col·laborar en l’organització de les activitats que es facin a la ciutat, intervindrà en les accions de captació i selecció dels alumnes així com en les tasques de difusió del projecte.

 

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari