Publicat el 14/02/2021

Tasques s’han portat a terme a través d’un conveni de col·laboració amb la Generalitat, la Fundació Iluro i l’Ajuntament de Llavaneres. Les feines es van posar en marxa a primers de desembre i han finalitzat ara

Els treballs forestals que s’han portat a terme aconsegueixen reduir el risc d’incendi evitar l’emissió CO2 que es produirien en cas de foc forestal i fer que els arbres siguin més resisients a les plagues forestals. Aquesta acció fomenta els beneficis socials i ambientals.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i la Fundació Iluro s’han unit per portar a terme uns treballs de gestió forestal en el marc d’una acció de responsabilitat social i ambiental corporativa.
La finca té 45,6 hectàrees i les actuacions que s’hi han realitzat tenen l’objectiu de millorar l’estat de la massa i dotar al bosc d’una resistència més gran davant els incendis, reduint les possibilitats d’incendi forestal i per tant l’alliberament de tot el CO2 retingut en els arbres de nou a l’atmosfera. A més s’ha augmentat la pròpia capacitat de retenció del CO2 ja que els arbres que s’han mantingut són els que en capten més quantitat. Concretament es calcula que es fixa amb aquesta actuació 160 tones de CO2.

També s’ha buscat millorar la resistència dels arbres a qualsevol afectació fitosanitària inclosa la provocada pel Tomicus destruens que en els últims anys ha tingut una prevalença rellevant a la comarca del Maresme. Aquest tipus d’inversió forestal s’enquadra perfectament en els paràmetres de la responsabilitat ambiental corporativa. D’altra banda, l’execució a través d’una empresa amb recursos humans basats en joves en situació de risc d’exclusió social, permet a més incorporar responsabilitat social corporativa.

Fomentant els beneficis ambientals del bosc
El Departament d’Agricultura fomenta des de fa temps els projectes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC). Aquesta acció, que es pot considerar  innovadora  a Catalunya, no ho és tant a escala europea, on  és  més corrent que empreses privades apostin per programes de responsabilitat social corporativa amb efectes directes dins i fora de l’àmbit de les corporacions.

Cada cop més,  les empreses  busquen diferenciar-se dins dels seus àmbits i per això estableixen compromisos a nivell de responsabilitat social corporativa que  repercuteixin  de forma indirecta en els seus comptes de resultats. Més enllà dels interessos empresarials, els acords de col·laboració públic-privats són una forma de coadjuvar a la consecució d’objectius d’interès social que beneficien el conjunt de la societat.
El bosc,  a més de fusta, llenya o lleure, també ofereix un vessant  immaterial  o intangible de primer ordre que són els beneficis ambientals i que es materialitzen en el marc de l’establiment d’un programa de responsabilitat  social corporativa. La gestió forestal es focalitza i orienta cap a  una  millor  presa de consciència tant dels treballadors d’aquestes empreses com dels seus equips directius, amb la inversió de recursos econòmics propis en benefici de la  conservació d’aquest  bosc.

Els treballs forestals es van iniciar el desembre de 2020 i  les va portar a terme Social Forest, una empresa de serveis forestals per a joves i integració social, aconseguint  així  multiplicar per dos l’acció empresarial de  responsabilitat social corporativa. Les zones forestals  sobre les quals actuen augmenten la qualitat de l’arbrat i la seva resiliència davant l’impacte dels incendis.

 

Deixa un comentari