Publicat el 01/06/2022

Els darrers dies ja s’han observat taques de d’escuma davant de la Platja de la Musclera que arriben fins a la línia de costa

 

 

 

L’aparició d’aquestes agregacions d’escuma és habitual i recorrent quan comença a escalfar-se l’aigua i amb l’increment de l’activitat nàutica. La seva presència crea l’alarma ciutadana i un malestar entre els banyistes.
Les fileres o taques d’escumes i mucílags que es poden observar a vegades a les platges són, en general, conseqüència de processos completament naturals i no suposen un risc per a la salut dels banyistes.
Aquestes agregacions o taques d´escuma que són recoorents  es generen per la presència de substàncies tensioactives derivades de la degradació de la matèria orgànica que es troba de manera natural al medi marí.

El procés de formació de les taques s’afavoreix amb l’agitació de les onades, de manera que el grau de desenvolupament i la permanència de les escumes varia també en funció de l’estat de la mar, però habitualment persisteixen durant unes hores.
Ocasionalment és poden formar agregacions de substàncies mucilaginoses associades directament amb la producció de determinades espècies de fitoplàncton com Phaeocystis spp. i Gonyaulax spp.

Les escumes es generen per processos naturals relacionats amb la degradació de la matèria orgànica del mar i la producció vegetal pròpia del medi marí, i per tant, la seva presència a les aigües litorals està associada, majoritàriament, a processos de caràcter natural i no a episodis de contaminació de les aigües.

Analítiques de la qualitat de l’aigua
Durant l’estiu, mentre dura la temporada de platges, l’Agència Catalana de l’Aigua recull cada quinze dies mostres d’aigua a tres punts del litoral arenyenc; platja de la Musclera, platja de la Picòrdia i platja del Cavaió. Aquestes analítiques quinzenals es publiquen, durant tot l’estiu, al web municipal i es pot comprovar la qualitat de l’aigua en el marc del programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya.

Full informatiu (en PDF) editat per l’Agència Catalana de l’Aigua:
https://arenysdemar.cat/ARXIUS/2022/MEDIAMBIENT/PLATGES/Platges_escumes_mucilags.pdf

 

Fotografia de Marisol Ferraris
Font: Ajuntament d’Arenys de Mar

Deixa un comentari