Publicat el 11/06/2020

L’Ajuntament reclama a Demarcació de Costes l’execució de les obres d’emergència a les platges de Montgat. El Ministeri va suspendre totes les actuacions d’emergència a les platges a causa de l’estat d’alarma per la COVID-19

L’Ajuntament està mantenint converses amb Demarcació de Costes de Catalunya perquè s’agilitzin les actuacions previstes a  les platges del municipi, aturades de manera unilateral pel Ministeri a causa de l’estat d’alarma per la COVID-19.
Al mes de febrer el Ministeri de Medi Ambient va comunicar a l’Ajuntament que en breu començarien les obres d’emergència a la platja per arranjar els efectes del temporal Glòria.  Aquest fet però no es va arribar a produir a causa de la declaració de l’estat d’alarma  per la COVID-19 i la suspensió de totes les obres d’emergència per part del Ministeri. Aquesta decisió va suposar l’aturada de totes les obres d’emergència que havia d’executar el Ministeri des del 17 de març fins a l’11 de maig, data en que si es van iniciar les obres d’emergència a altres municipis de la costa.
Segons informacions del Ministeri, la previsió és que a finals d’aquest mes de juny comencin les actuacions d’emergència a les platges de Montgat.

Els darrers anys les platges de Montgat han patit forts temporals que han malmès l’amplada de sorra i també les infraestructures de serveis, com ara plataformes de dutxes, passeres, escales d’accés, etc… , en alguns dels casos, com és el cas del pas del temporal Glòria i les posteriors llevantades d’aquesta primavera, el pas dels temporals han tingut un fort impacte sobre les platges fins a provocar el seu tancament aquest inici de temporada d’estiu amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones.
Els darrers mesos, Serveis Tècnics municipals han redactat diversos informes alertant de la situació de les platges de Montgat que l’Ajuntament ha traslladat  a la Cap de Demarcació de Costes de Catalunya, Maria Riansares Toledano Gutiérrez, administració que té competència sobre les platges i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest fet va motivar que els dies 10 i 14 de gener, l’Ajuntament i representants de Demarcació de Costes fessin una visita d’inspecció a aquestes platges per avaluar les conseqüències de la regressió de la sorra els darrers anys i programar les actuacions d’emergència.
Entre tant, l’Ajuntament, Demarcació de Costes i el Port del Masnou van arribar a un acord per extreure part de la sorra sobrant a la bocana del Port del Masnou i aportar-la a la platja de Monsolís, l’actuació va suposar l’aportació de entre 9000 i 10000 m3 de sorra a la platja de Monsolís amb un vaixell draga, que lamentablement es va tornar a endur la llevantada del mes d’abril.
La llevantada del mes d’abril també va malmetre la platja de les Roques, especialment en una zona del Passeig de Mar, i l’Ajuntament va tornar a enviar un informe al Ministeri de Medi Ambient perquè actues sobre aquesta zona, sol·licitud que s’està tramitant a Madrid i de la qual de moment l’Ajuntament no en té resposta.

Des de l’Ajuntament de Montgat es continua insistint i fent gestions perquè l’administració que té competència sobre el litoral, Demarcació de Costes en Catalunya, executi les obres el més aviat possible i es pugui recuperar la normalitat en l’ús de la totalitat de les platges de Montgat.

Deixa un comentari