Publicat el 31/08/2020

Els fàrmacs inhalats, que s’utilitzen habitualment per tractar la MPOC, podrien tenir efectes beneficiosos per tractar la Covid. L’estudi s’emmarca en la campanya “Superem junts la Covid al Maresme”

Un equip d’investigadors del Consorci Sanitari del Maresme ha analitzat si els medicaments que s’utilitzen per tractar la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) també poden protegir davant de la infecció del SARS-CoV-2. Els primers resultats apunten al bromur de triotropi, talcom s’explica en un article publicat a la “Revista clínica española”.

La MPOC i la Covid.
Farmacèutics i metges de diferents especialitats han analitzat els 487 pacients que van estar ingressats a l’Hospital de Mataró per Covid des del 10 de març al 22 d’abril. D’aquests, 25 tenien MPOC (el 5%), un percentatge que es considera baix si es compara amb altres infeccions respiratòries com, per exemple, la grip. L’objectiu de la recerca era esbrinar si els malalts de MPOC tenen alguna característica que contribueix a la menor infecció.
En aquest sentit, s’identifiquen tres factors:
1. El confinament, que ha reduit el risc de contagi d’aquestes persones més vulnerables.
2. La resposta immune a la MPOC. El sistema immunològic respon de forma diferent davant de cada malaltia i sembla que la resposta immune a la MPOC o bé evitaria la infecció d’aquests pacients per SARS-CoV-2, o bé faria que els símptomes fossin més lleus.
3. Els medicaments inhalats (corticoids i broncodilatadors). S’ha comparat el tractament que reben els pacients MPOC ingressats per Covid a l’Hospital de Mataró amb el de pacients que només tenen MPOC i que han estat ingressats en d’altres centres. Només el 12% dels pacients ingressats a Mataró amb Covid i EPOC utilitzen el broncodilatador Bromur de Tiotropi; aquest percentatge és siginificativament inferior al que mostren les dades d’altres centres (29,5% -31,7% dels malalts ingressats només per MPOC). Aquest fet podria indicar que els pacients de MPOC que prenen Tiotropi estan millor protegits contra la infecció per SARS-CoV-2.
Els investigadors del Consorci proposen aprofundir la recerca en aquesta línia per comprovar si, realment, aquest broncodilatador podria ser efectiu contra la Covid.

Acció conjunta en recerca sobre Covid.
Durant la pandèmia s’ha constituït al Consorci el Grup de Recerca Covid-19, que integra diferents equips investigadors del CSdM i aplega, per tant, recursos de diferents àmbits de coneixement.
L’activitat d’aquest equip transversal de clínics i investigadors constitueix un dels tres eixos de la campanya anual d’Impulsem la recerca amb impacte local, que el 2020 es dedica a la Covid-19 amb el lema “Superem junts la Covid al Maresme”.
L’objectiu és millorar a la comarca del Maresme l’abordatge de la malaltia, de les seves seqüeles i de la relació amb les famílies. Els altres dos eixos de la campanya són l’assistencial i el social.

Deixa un comentari