Publicat el 03/02/2021

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona ha elaborat un estudi sobre el futur teatre municipal de Canet de Mar

L’informe permetrà que, una vegada finalitzin les obres, el nou equipament disposi d’un marc econòmic i de gestió per al desenvolupament de les seves activitats.

Amb la represa dels treballs de rehabilitació de l’edifici de l’antic teatre Odèon i la compra del Centre Parroquial (Centru), l’Ajuntament es planteja la necessitat d’elaborar una proposta per al funcionament dels dos equipaments de manera coordinada i que configuri el programa d’activitats del que s’anomenarà Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC).
El document Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur teatre municipal de Canet de Mar s’inicia amb l’anàlisi i diagnosi estratègiques, a partir de les quals s’ha dissenyat un pla d’activitats, una proposta d’organització, un pla de recursos humans i un pressupost ordinari de funcionament anual.
L’estudi s’ha elaborat amb el suport del CERC i de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) i ha comptat amb la participació d’entitats culturals i cíviques del municipi, especialment les vinculades als espais escènics objecte del projecte: l’Associació El Centru i l’Associació Cultural Plataforma Odèon (ACPO).

Assessoraments culturals al territori
La Diputació de Barcelona es caracteritza per la seva naturalesa local, de suport i cooperació amb els municipis. Per acomplir aquests objectius ha desenvolupat un model estrictament municipalista, que té el seu referent en l’establiment de xarxes de gestió amb els ajuntaments, als quals aporta mitjans tècnics, coneixement i experiència; assessorament, recursos econòmics i suport a la gestió dels serveis municipals.

En el marc de l’assistència i la cooperació, la corporació té com a objectiu donar suport tècnic i aportar visions territorials als municipis a l’hora de definir i aplicar les polítiques culturals. El CERC és l’oficina encarregada de donar suport als ajuntaments a través d’assessoraments que promouen la planificació estratègica cultural, la dinamització i la transformació cultural, social i econòmica al territori.

Podeu consultar els diferents projectes d’assessorament desenvolupats fins a la data en el següent enllaç: https://www.diba.cat/es/web/cerc/assessorament/assessorament_docs

Foto: Estudi sobre el futur teatre municipal de Canet de Mar. CERC.

Deixa un comentari