Publicat el 16/05/2021

Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Argentona, l’estudi d’alternatives per la regularització d’aquestes dues urbanitzacions

En el treball es plantegen estratègies de viabilitat i culminació del procés de transformació que ha estat bloquejat durant anys per la càrrega econòmica a imputar als veïns d’aquestes urbanitzacions, que constitueixen un teixit continu de baixa densitat envoltat per l’espai protegit d’interès natural de la Conreria -Sant Mateu – Céllecs, al Parc de la Serralada Litoral, amb una topografia complexa i amb zones potencialment inundables.
El treball lliurat consta d’una exhaustiva anàlisi sociodemogràfica, econòmica, ambiental i de riscos, així com de patrimoni i paisatge de la qual destaca especialment l’anàlisi d’un conjunt ampli de plans i propostes aplicades orientades a decidir les estratègies i actuacions més reeixides en contextos similars per poder abordar amb garanties el cas concret d’ambdues urbanitzacions.

De l’estudi cal destacar també la distribució d’una enquesta realitzada entre el veïnat, per conèixer la repercussió assumible dels costos d’urbanització per part dels propietaris i l’estimació mensual d’ingressos per llar per fer-hi front.
La georeferenciació dels resultats de l’enquesta ha permès la seva vinculació amb cadastre i padró, juntament amb una quantificació mitjana de la quota mensual assumible per cada habitatge.
Així mateix, s’han estudiat diferents escenaris per esbrinar el potencial de reducció dels costos d’urbanització en funció de diverses qualitats i acabats i s’han explorat les repercussions de diferents alternatives d’actuació ja sigui desenvolupant el projecte de manera unitària per tots dos àmbits, o de forma independent. En aquest segon cas s’ha plantejat un fraccionament per etapes i serveis així com un únic desenvolupament.

Finalment s’ha valorat també la possibilitat de desenvolupar una modificació puntual del POUM o un Pla de millora urbana per proposar una nova tipologia edificatòria que faciliti la implantació d’algun petit comerç de proximitat, actualment inexistent a l’àmbit de les urbanitzacions.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11  “Ciutats i comunitats sostenibles”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

 

Deixa un comentari