Publicat el 28/01/2022

Estudi d’optimització energètica del Casal d’avis de Tiana

 

Amb aquest treball el municipi disposa d’un document de guia per aconseguir un equipament més eficient energèticament

 

La Diputació de Barcelona ha realitzat l’estudi d’optimització energètica del Casal d’avis de Tiana. Aquest treball, que ha estat lliurat a l’Ajuntament, té per objectiu avaluar el comportament energètic de l’edifici i definir propostes d’estalvi valorades tècnica, energètica i econòmicament. L’estudi també inclou la certificació i tramitació de l’etiqueta energètica de l’edifici.

Les mesures proposades inclouen des de propostes de gestió i baixa inversió com l’optimització de la potència contractada, la monitorització per reduir els consums base de l’edifici, la substitució de la il·luminació actual per il·luminació més eficient Led i la instal·lació de vàlvules termostàtiques als radiadors.

L’estudi també inclou altres mesures de més inversió com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a coberta i la substitució del sistema de calefacció actual mitjançant caldera de gas per una de biomassa

El treball analitza el cost de les propostes plantejades i el període de retorn de la inversió. Així es planteja un full de ruta que proposa aplicar les mesures de manera progressiva a mesura que es van obtenint estalvis de les mesures ja aplicades.
L’escenari proposat té un període de retorn global de la inversió de 14 anys i els estalvis acumulats a 20 anys serien de l’ordre de 38.500 euros.

L’edifici del Casal d’avis és una construcció de tipologia compacta, construït entre els anys 1994 i 1999, consta de planta baixa, dues plantes pis i planta soterrani, tot destinat al mateix ús. Amb aquest treball el municipi disposa d’un document de guia per aconseguir un equipament més eficient energèticament.

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

 

Deixa un comentari