Publicat el 05/02/2021

L’estudi de programació planteja diferents alternatives d’implantació del programa a l’edifici de l’Estrella, valorades funcional i econòmicament

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt l’estudi de programació de l’Estrella, un equipament municipal que d’acord amb l’Estudi d’usos dels equipaments i del Pla d’acció cultural aprovat el maig de 2020, li assignen un ús d’equipament cívic i cultural.

L’estudi de programació defineix un programa funcional adient per aquest tipus d’equipament i planteja diferents alternatives d’implantació del programa a l’edifici de l’Estrella, valorades funcional i econòmicament. El treball fa dues propostes, cadascuna d’elles amb una petita variant, ja que en una es manté el nombre de plantes actual i en l’altra s’afegeix una planta a la caixa escènica que permet traslladar l’emissora de ràdio a aquest edifici.

Amb aquest treball, que defineix la inversió a realitzar d’acord amb les propostes, que oscil·la entre 1.330.000 i 1.440.000 euros, l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió a realitzar en aquest edifici.

 

 

Deixa un comentari