Instrumenta l i Cultura General
1r nivell: la seva finalitat és iniciar o consolidar la lectura, l’escriptura i el càlcul. (Curs anual)
2n nivell: millorar l’expressió de la llengua escrita, la lectura i els coneixements generals. (Curs anual)

Graduat en Educació Secundària (17 h setmanals)
Per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària (equivalent a l’ESO). Curs anual organitzat per trimestres.

Curs de preparació a la prova d’accés a un Cicle formatiu Grau Mitjà (330 h/curs)
Adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Mitjà. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior (390 h/curs)
Adreçat a superar la prova d’accés a un cicle formatiu de Grau Superior. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25/45 anys (7 hores setmanals)
Adreçat a superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. De setembre a maig, condicionat a les dates de l’examen.

Mòdul quadrimestral d’informàtica (dos dies a la setmana)
Des de cursos d’iniciació en el maneig de l’ordinador fins a un nivell d’usuari autònom amb diferents mòduls especialitzats sistema operatiu, correu electrònic, edició de textos i imatges, xarxes socials…)

Cursos d’anglès -nivell I, II i III (dos dies a la setmana)
Un primer curs per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua. Un segon nivell adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa. I un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2. Cursos anuals.

Cursos d’acollida de català i castellà per a persones nouvingudes (3 h setmanals)
Cursos quadrimestrals adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua catalana o castellana o que necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita de la llengua catalana o castellana.

Taller de conversa (1,5 h setmanals)
Taller està adreçat a persones interessades en comprendre i comunicar-se en llengua catalana o catalana amb un nivell mínim de comprensió oral d’aquesta llengua. L’objectiu del taller és facilitar eines per a la comprensió oral de la llengua catalana o castellana i crear seguretat i confiança en els alumnes a l’hora de comunicar-se.

Taller de lectura (1 h/cada quinze dies)
Per promoure el gust per la lectura i el debat sobre el sentit dels textos. L’objectiu del qual és afavorir la comunicació entre les persones, l’adquisició
de coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació.

Informació

Població
Vilassar de Mar
Activitat
Curs Taller
Data
Dijous, 6-9-18
Dijous, 20-9-18
Adreça
C/ Manuel de Falla 1
Pàgina web
https://sites.google.com/site/cfaelsametllers/
Informació extra

Horari d’atenció al públic de 16:00 a 20:00 h - correu: a8057059@xtec.cat


Deixa un comentari