Publicat el 26/05/2015

Amb caràcter general, hi tenen dret els veïns i veïnes empadronats al Masnou quan els seus vehicles tributin a la vila.
El distintiu s´ha de col·locar a la part interior del parabrisa davanter, a l’extrem inferior dret, de tal manera que sigui visible des de l’exterior.
Les zones taronges són zones delimitades per a l’estacionament durant temporada d’estiu, per al període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, i estan ubicades als sectors de Voramar I, Voramar II (al sector d’Ocata) i Can Teixidor.
Les persones que no rebin el distintiu al seu domicili, tot i que compleixin les condicions, es poden adreçar, a partir del 2 de juny, a l´Oficina d´Atenció Ciutadana o trucar al Departament de Mobilitat, on se les informarà de les gestions que han de realitzar per sol•licitar-lo. També es pot consultar a la seu electrònica de l´Ajuntament

Deixa un comentari