Publicat el 23/09/2022

La nova llei 7/2022 aprovada pel Congrés dels Diputats només permet la crema de restes en els casos que el terreny estigui afectat per una plaga o per prevenir un risc d’incendi

 

 

 

 

L’Ajuntament d’Argentona informa que la nova Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular, i aprovada pel Congrés dels Diputats, prohibeix la crema de restes vegetals.

Només s’exceptuen dos supòstis: en el cas que estigui afectats per una plaga i no existeixen d’altres mitjans, i per prevenir risc d’incendi.
En ambdós casos, caldrà comptar amb una autorització individualitzada expressa. 

La llei estableix que s’han de prioritzar els processos biològics per al tractament de la matèria orgànica.
Fins ara, la normativa establia la prohibició d’encendre foc en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre. Amb la nova regulació, s’estén la prohibició més enllà d’aquesta data.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Argentona

Deixa un comentari