Publicat el 03/11/2021
L’Ajuntament incrementa la tributació de les empreses de major volum i facturació i l’impost sobre construccions per a garantir l’estabilitat pressupostària. Es congelen els impostos i taxes que afecten les economies familiars de Cabrera de Mar

Alguns dels principals ingressos de l’Ajuntament de Cabrera es podrien veure afectats l’any vinent a la baixa.
Per una banda el nostre municipi deixarà de percebre els 161.778 € que ingressava en concepte d’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per la presència de l’autopista un cop ha finalitzat la concessió de la C-32.
I per una altra, existeix la incertesa sobre l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut popularment com a impost sobre plusvàlues, anul·lat en aquests moments pel Tribunal Constitucional. Actualment aquest impost suposa per a l’Ajuntament entre 750.000 i 900.000 €, el que representa entre un 10 i un 12 % del total dels ingressos ordinaris.

Amb la voluntat de garantir l’estabilitat pressupostària del consistori i alhora, protegir les economies familiars en aquest moment de recuperació econòmica dels efectes provocats per la pandèmia, l’Ajuntament de Cabrera de Mar aprovava en el ple del passat 28 d’octubre la modificació de quatre ordenances fiscals. Aquestes mantenen una congelació sobre els impostos i taxes que paguen la major part dels veïns i veïnes i incrementa el que han de tributar les empreses de major volum.

En concret l’IBI es manté per a les famílies com fins al moment, però el tipus impositiu passa de 0,874 % a un 1,0488 % per al 10 % d’empreses amb major valor cadastral.
També es modifica l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en aquest cas únicament per a les empreses que facturen més d’un milió d’euros, passant el coeficient del 2,63 al 3,50  per a les empreses del sector de l’N-II i del 2,20 al 3 les de la resta del municipi.

Els increments es completen amb l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que passarà del 3,6 al 4,0 %. A més s’eliminarà l’exempció per a les comunicacions prèvies d’obra que no requereixin llicència d’obres.

Els vehicles elèctrics
Els canvis aprovats a les ordenances fiscals vigents l’any vinent es completen amb les bonificacions en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). En aquest cas es reduirà del 75% al 50% l’exempció per a vehicles elèctrics i s’eliminarà l’exempció del 50 % per a vehicles híbrids.

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament de Cabrera de Mar

 

Deixa un comentari