Entrega de Signatures per part dels Veïns del barri de Camí de la Serra: en contra del projecte actual dels laterals de la ronda Mataró | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 30/03/2011

Mataró, 29 de Març del 2011
Benvolgut Sr. Joan Mora:
De mà de L’Associació de Veïns Camí de la Serra i en representació del seu veïnat, volem fer en aquest mateix moment l’acte d’entrega de les signatures recollides d’un carrer del barri (Torrent de les Piques), com a part afectada en els processos que es succeeixen amb el projecte dels nous laterals de la ronda de Mataró.
Així mateix també informar del malestar de tot la resta del nostre veïnat desprès dels darrers posicionaments dels diferents grups polítics amb aquest assumpte. Us informem d’algunes de les diferents actuacions portades a terme en el barri per reivindicar el diàleg i reprendre l’estudi de diferents alternatives que tenim gracies a la Coordinadora Preservem el Maresme sobre el projecte de les rondes, i que estem convençuts que son mes viables, menys agressives amb el territori i la població civil, de las que actualment estan projectades i aprovades demanant que les modifiqueu.
Un altre de les actuacions portades a terme, és la col·locació de pancartes informatives i reivindicatives que ubicades en el barri per part de L’Associació i també en balcons privats de veïns, que mostren el seu desacord amb aquest projecte actual, adjuntem unes fotografies amb aquest comunicat.
Finalitzem recordant que amb la recollida d’aquestes 325 signatures esmentades i amb una gran preocupació també com a pares de 98 nens i nenes d’aquest mateix carrer us comuniquem aquests moviments que el veïnat realitza i que continuaran, demanant que tots els partits polítics recolzeu aquesta iniciativa i reflexionin sobre el projecte actual a tots els responsables que poden modificar-lo.
Ens posem a la vostra disposició per qualsevol aclariment que puguin necessitar al respecte.
Rebin cordials salutacions de:
Junta de l’Associació de veïns Camí de la Serra.

Deixa un comentari