Publicat el 21/10/2015

L’objectiu de l’estudi ha estat valorar si un programa educatiu sobre hàbits alimentaris saludables millora l’alimentació de pares i nens.


Investigadors de l’estudi afirmen que entre els 9 i els 21 mesos és quan els nens aprenen què, quan i com menjar i indiquen que aquest és el moment oportú per incloure hàbits alimentaris saludables. Educant els pares, imatge del patró que seguiran els seus fills, es pretén ajudar a l’adquisició de millors hàbits dietètics dels infants.


Les conclusions de l’estudi, publicat a la revista Public Health Nutrition³, demostren que després del programa educatiu s’han millorat els hàbits alimentaris dels pares que havien assistit als tallers formatius, amb un millor compliment de la dieta mediterrània i un major consum de plats saludables com ara fruita, verdura, peix i oli d’oliva.


Els pares del Grup Intervenció (GI), que han rebut cinc tallers formatius sobre alimentació equilibrada, han augmentat el consum de verdures, hortalisses, oli d’oliva i peix, i han disminuït el consum de mantega, margarina i brioixeria. També s’ha disminuït el consum de dolços, snaks i refrescos, tot i que de forma menys significativa.


De fet, un dels valors analitzats ha estat el compliment de la dieta mediterrània, mitjançant un test de 14 ítems.


El compliment de la dieta mediterrània en els pares va ser d´un 56,4% i de 6,5 punts amb el test de 14 ítems, mentre que en els nens s’ha valorat el compliment de la dieta mediterrània mitjançant el Test KIDMED (amb puntuacions de 0 a 4 com a baix compliment, i de 9 a 12 com a alt) i es va obtenir una puntuació de 7. En finalitzar la intervenció educativa, els pares del GI han millorat en el compliment de la dieta mediterrània en 5,78 punts. Per la seva banda, els infants del GI l’han millorat en el Test KIDMED en 0,6 punts.


En el cas dels nens, es veu que el canvi és menor i menys significatiu; però com diu Margarita Roset, investigadora de l’IDIAP Jordi Gol i infermera de l’AIFiCC ¹, “donem més importància als canvis en els pares, que són els que tenen més aspectes per millorar. En els nens, partim d’una dieta més correcta i, per tant, esperem que el fet que els pares hagin millorat la seva dieta ajudarà que mantinguin la dieta saludable en els seus fills”.


Amb aquests resultats, els investigadors creuen demostrat que “aquesta breu intervenció educativa en forma de tallers és factible de realitzar des de les consultes de l’atenció primària, on el personal d’infermeria té un paper

fonamental en l’adquisició d’hàbits saludables de vida, entre ells, el de l’alimentació”.

Deixa un comentari