Entrada en funcionament de la pilona del carrer de Josep Llimona del Masnou | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 20/10/2011

La posada en marxa de la pilona neumàtica del carrer Josep Llimona (cantonada amb la Nacional II) per tal de regular l´accés de vehicles a la zona, tindrà lloc durant el matí de dijous dia 20 d’octubre. Durant la setmana anterior, se´n van atorgar els comandaments a les persones autoritzades per tal que puguin accedir al carrer de Josep Llimona, la plaça de Jaume Bertran i el carrer de Sant Josep, amb la finalitat de poder estacionar als guals o efectuar la càrrega i descàrrega a prop dels seus domicilis.
Amb motiu de les obres de rehabilitació de l´església de Sant Pere, iniciades a principis de setembre, l´Ajuntament va convocar el veïnat a una reunió informativa l´1 de setembre. A la reunió, es va informar dels canvis en la mobilitat del sector previstos amb l´objectiu de millorar la vialitat a la zona afectada. Un d´aquests canvis és aquesta pilona, que habitualment estarà aixecada i, per tant, l´accés al carrer només serà possible si es té un comandament a distància.
La reunió va servir perquè els veïns i veïnes que hi van assistir poguessin fer els seus suggeriments, que van ser valorats per l´Equip de Govern. Fruit d´aquestes aportacions, tot i que inicialment estava previst lliurar el comandament de la pilona del carrer de Josep Llimona i la plaça de Jaume Bertran a les persones que disposessin d´un vehicle tipus turisme i d´una plaça d´aparcament o que fossin responsables d´algun comerç a la zona afectada, finalment també s´ha lliurat als propietaris i propietàries de vehicles del carrer de Josep Llimona i de la plaça de Jaume Bertran que paguen l´impost sobre vehicles de tracció mecànica al Masnou.

Deixa un comentari