Publicat el 30/03/2016

Dimecres 30 de març, es va iniciar a Premià de Dalt un procés de regularització cadastral dels immobles urbans i rústics del municipi per incorporar al Cadastre les construccions i alteracions que no hagin estat declarades i no tributin correctament en l´IBI. 

Aquesta competència no correspon a l´administració local, sinó que és responsabilitat de la Dirección General del Cadastro, del Ministerio de Hacienda y Asministraciones Públicas.

Per això durant els propers dies una empresa acreditada pel Cadastre realitzarà fotografies de les façanes d’edificis, consultarà la informació necessària i tramitarà els procediments en cas que pertoqui. Aquests tècnics s’hauran d’identificar amb una acreditació del Cadastre i el seu DNI.

Cal recordar que l’any 2009 es va fer la darrera revisió cadastral. Set anys després, és possible que s’identifiqui alguna incidència. La Policia Local, els Serveis Tècnics Municipals i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) estan informats d’aquesta tasca de regularització amb el doble objectiu de contribuir tant amb la feina de l´empresa com a resoldre els dubtes dels ciutadans.

Deixa un comentari