Publicat el 24/02/2015

En marxa la implantació de carrils-bici a Vilassar de Dalt
Dins de les actuacions que s’estan portant a terme de pintura viària al municipi, s’inclou la primera fase d’implantació de carrils bici en aquelles zones on l’amplada del vial ho permet i la densitat del trànsit ho aconsella.


Com expliquen des del consistori, l’objectiu dels carrils bici és el foment de la mobilitat tova i segura, així com dels hàbits saludables i, alhora, contribuir en la reducció de les emissions de gasos contaminants tal com estableix el Mapa d’Instal•lacions Esportives Municipals el (MIEM) i el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES).


Tot i que no es tracta d’un circuit tancat, els trams ja pintats i els que s’executaran més endavant, serviran per facilitar la mobilitat amb bici només en aquells trams on les dimensions dels vials ho permeten i la densitat del trànsit ho aconsella. En aquest sentit, s’indica l’espai de circulació segregada destinat a les bicicletes augmentant la seguretat per aquest tipus de vehicles. Els traçats proposats també han estat pensats per afavorir les interconnexions entre municipis, així com l’accés al Parc Serralada Litoral.


A banda del pintat de carrils també es proposen zones d’aparcament per a bicis en llocs específics com els equipaments esportius i docents

Deixa un comentari