Publicat el 26/06/2015

Com informen des del consistori, es tracta d’un espai tancat, dotat de bancs i papereres i amb un paviment drenant que permet que els animals es relacionin i juguin deslligats.
D’altra banda, també recorden que pel que fa a la normativa aplicable a les zones d´esbarjo és l´Ordenança municipal de tinença d´animals, exceptuant el fet de poder tenir el gos deslligat. La normativa de seguretat i higiene d´obligat compliment recull que els gossos potencialment perillosos han d’anar sempre lligats i amb morrió i cal disposar de llicència per a la seva tinença i conducció; és obligatori recollir els excrements i dipositar-los a les papereres de la zona i cal mantenir la zona neta i en bones condicions.
Can Nolla és la tercera zona de què es disposa a Vilassar juntament amb les que ja hi ha habilitades a can Rafart i La Fornaca

Deixa un comentari