Publicat el 14/02/2022

A la Mostra hi poden participar totes les persones residents a Teià o que hi tinguin vincles per motius laborals, acadèmics o de segona residència

 

 

Un any més, la Regidoria de Cultura convida els teianencs i teianenques de totes les edats a escriure un conte, un poema o un microrelat i presentar-los a la fase local de la 39a edició de la Mostra Literària del Maresme.

Podeu consultar les bases completes de la convocatòria en aquest aquest enllaç.

Prosa i poesía
Les bases reguladores del concurs estableixen tres disciplines: prosa, poesia i microrelats.
Les dues primeres s’estructuren en cinc grups d’edat: de 6 a 8 anys (grup A), de 9 a 11 (grup B), de 12 a 14 (grup C), de 15 a 18 (grup D), de 19 a 25 (grup E) i majors de 26 (grup F).
Els treballs dels participants dels grups A i B podran ser escrits a mà, amb bona cal·ligrafia. Per als grups A, B i C s’estableix una extensió màxima de 5 folis a una sola cara i a doble espai, mentre que els dels grups D, E i F podran oscil·lar entre les 5 i les 15 pàgines.

Microrelats
Els microrelats són composicions de 140 caràcters com a màxim i el seu estil recorda l’ús del llenguatge que s’utilitza a les xarxes socials.
En aquesta categoria no existeixen grups d’edat. S’hi pot presentar tothom. Les obres hauran de ser inèdites i fetes per un sol autor. La redacció serà en català, sense truncaments de paraules ni abreviacions de cap mena.

Temàtica lliure
La temàtica dels textos i el gènere escollit –prosa, poesia o microrelat– són lliures. Cada autor podrà presentar una sola obra per categoria i modalitat. Els treballs hauran de ser individuals i totalment inèdits, restant-ne exclosos els de naturalesa tècnica o científica.

Termini de presentació
Els participants disposen de temps fins al 8 de març per lliurar l’original i cinc còpies en paper a l’Ajuntament, la Biblioteca o La Unió.
A més, hauran d’adjuntar-hi una còpia en suport informàtic, o bé fer-la arribar per correu electrònic a cultura@teia.cat

Edició i il·lustració
Un cop s’hagin rebut, els treballs seran avaluats pel jurat de la Mostra i el dia 24 d’abril tindran lloc el veredicte i lliurament dels premis, que es faran a La Unió en el marc de la Setmana Cultural de Teià.

Els obres premiades en cada grup i modalitat passaran a ser propietat de l’Ajuntament i seran presentades automàticament a la fase comarcal del concurs.

Com a novetat, un dels contes guanyadors de la fase local, escollit a criteri del jurat, serà editat i il·lustrat per un professional.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Teià

 

 

 

Deixa un comentari