Publicat el 30/06/2017

Hisenda calcula que el nombre d’empreses obligades a declarar se situarà a l’entorn de les 63.000

L’Agència Tributària implantarà a partir d’aquest dissabte, 1 de juliol, la normativa sobre el nou sistema de gestió de l’IVA basat en el Subministrament Immediat de la Informació (SII), que obliga a les empreses que facturen més de 6 milions d’euros i exportadores a declarar l’IVA cada quatre dies. No obstant, durant el primer semestre de vigència de la normativa els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies -en el còmput de tots dos terminis s’exclouen dissabtes, diumenges i festius nacionals-. Hisenda calcula que el nombre d’empreses obligades a declarar se situarà a l’entorn de les 63.000, que representen aproximadament el 80% del total de la facturació empresarial a l’Estat.

Els contribuents podran presentar i ingressar les seves liquidacions periòdiques de l’IVA deu dies més tard del que és habitual i no tindran l’obligació de presentar els models 347 (operacions amb terceres persones), 340 (llibres registre) i 390 (resum anual de l’IVA), segons ha indicat l’Agència Tributària. Així mateix, podran contrastar la informació dels seus llibres registre amb la informació subministrada pels seus clients i proveïdors sempre que estiguin també inclosos en el sistema.

L’Agència Tributària recorda que el sistema de gestió de l’IVA porta funcionant “amb les necessàries adaptacions” des de fa més de 30 anys però, segons subratlla, la situació tecnològica actual permet la implementació d’un nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) de l’IVA, “millorant d’aquesta forma el control tributari i l’assistència al contribuent en el compliment de les seves obligacions”.

Així mateix, l’Agència Tributària assenyala que el Subministrament Immediat d’Informació (SII) suposa una millora “substancial” en la relació de comunicació entre l’administració i el contribuent, ja que permetrà tenir “una relació bidireccional, automatitzada i instantània” i es configura com una nova eina “tant d’assistència al contribuent com de millora i eficiència en el control tributari”.

El Subministrament Immediat d’Informació consisteix, bàsicament, en el subministrament electrònic dels registres de facturació, integrants dels llibres registro de l’IVA. Per a això, s’han de remetre a l’Agència Tributària els detalls sobre la facturació per via electrònica -mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML, o si escau, a través de la utilització d’un formulari web-, i s’aniran configurant, pràcticament en temps real, els diferents llibres registro. En el cas de les factures simplificades, emeses o rebudes, es podran agrupar.
Estan incloses obligatòriament al Subministrament Immediat d’Informació les grans empreses amb una facturació superior als 6 milions d’euros i a les empreses exportadores inscrites al Règim de Devolució Mensual de l’IVA (Redeme). Aquestes empreses hauran d’enviar els registres de facturació en un termini de quatre dies (exclosos dissabtes, diumenges i festius nacionals). No obstant, durant el segon semestre del 2017 els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (exclosos també dissabtes, diumenges i festius nacionals).

L’Agència Tributària apunta que de forma addicional qualsevol altre subjecte passiu que així ho volgués pot optar per la seva aplicació, de manera que la seva liquidació serà mensual i haurà de mantenir-se en el sistema almenys durant l’any natural pel qual s’exercita l’opció. L’opció per l’aplicació de l’SII s’haurà de realitzar durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte. No obstant, per a l’exercici 2017 es realitzarà durant el mes de juny d’aquest any.

Segons Hisenda, aquest nou sistema incidirà sobre uns 63.000 contribuents que representen aproximadament el 80% del total de la facturació empresarial a l’Estat.

Per la seva banda, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) va assenyalar fa una setmana que és un acte ”d’irresponsabilitat” que Hisenda implanti la normativa a partir de l’1 de juliol i demana una moratòria fins a l’1 de gener del 2018. Els gestors adverteixen que les pimes no estan preparades per assumir aquestes noves obligacions i asseguren que amb aquesta mesura s’incrementaran els costos indirectes de les empreses perquè hauran de dedicar el doble de temps a registrar una factura.
Pimec calcula que el nou sistema de gestió de l’IVA tindrà un impacte d’almenys 150 milions d’euros per a les petites i mitjanes empreses catalanes si es tenen en compte les dades de l’Agència Tributària. La patronal lamenta que se segueixin afegint obligacions i càrregues a les pimes i això, segons subratlla, suposa un greuge que es faci amb poc marge de temps, “introduint matisos i modificacions continuats, generant incerteses i desconcert entre les empreses afectades”“.

ACN Madrid

Deixa un comentari