Els veïns de Llavaneres aposten per l´ús del vehicle elèctric | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 07/11/2011

Una dotzena de veïns de Llavaneres van assistir a la presentació dels resultats del Pla d´Acció per l´Energia Sostenible (PAES), un projecte d´àmbit europeu per tal que tots els municipis contribueixin a la reducció dels gasos d´efecte hivernacle. Entre altres dades, l´empresa que ha realitzat l´estudi, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, va anunciar que la producció de CO2 del municipi està per sota de la mitjana catalana i que la tendència està sent positiva gràcies al reciclatge i a l´ús d´energies renovables. En la recollida d´opinions final, els assistents van opinar que, ara, una de les vies a seguir ha de ser la priorització del vehicle elèctric.
Reduir l´impost de circulació per als vehicles elèctrics o facilitar l´accés a endolls per recarregar-los. Aquestes són dues de les mesures que els veïns consideren importants de cara a reduir les emissions de CO2 de Llavaneres. Així va quedar palès en la reunió convocada a Ca l´Alfaro per les regidories de Medi Ambient i de Participació Ciutadana, per presentar els resultats de la diagnosi sobre contaminació i ús d´energies alternatives a Llavaneres. Aquest estudi ha comptat també amb la col·laboració de 90 famílies del municipi, a través de l´enquesta distribuïda entre la població.
El Pla d´Acció per l´Energia Sostenible (PAES) té com a objectiu avaluar les emissions contaminants del municipi i recomanar l´aplicació de diverses accions per tal de donar compliment al Pacte d´Alcaldes i Alcaldesses que Llavaneres va subscriure el maig del 2009 i, segons el qual, els ajuntaments es comprometen a reduir un 20% les emissions de gasos d´efecte hivernacle abans de l´any 2020, en relació a les del 2005, i que almenys un 20% de l´energia utilitzada al municipi provingui de fonts renovables. En aquest sentit, l´estudi ha conclòs que se segueix un camí positiu, perquè tant el canvi d´hàbits en relació a la gestió de les escombraries com l´ús d´energies sostenibles, com ara la solar, estan contribuint a disminuir la nostra contribució a l´escalfament global del planeta. Cal continuar en aquesta línia i per aquest motiu s´ha elaborat un pla amb les accions a portar a terme per assolir els objectius fixats.
La Diputació de Barcelona és l´administració que està coordinant el desenvolupament del PAES a tots els municipis de la demarcació, i dóna suport tècnic i econòmic als consistoris per poder analitzar la situació actual i establir el marc d´actuacions futures.
Les dades
Us detallem tot seguit algunes dades interessants extretes de l´estudi:
1. Les emissions de gasos d´efecte hivernacle del municipi s´han reduït en 0,70 tones de C02 equivalent/habitant i any del 2005 al 2007.
2. La font energètica més consumida en el municipi són els carburants.
3. Les emissions de l´àmbit de l´Ajuntament (equipaments, serveis, enllumenat públic…) representen un 3,25% del total del municipi.
 4. Per aconseguir els objectius fixats pel Pacte d´Alcaldes i Alcaldesses per la Sostenibilitat, caldrà reduir en un 0,93 tones C02 equivalent/habitant i any, l´any 2020.
 
Accions previstes
Aquestes són algunes de les recomanacions a portar a terme, incloses en el pla d´acció:
1. Instal·lació de tecnologies més eficients en l´enllumenat públic.
2. Instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics en el municipi.
3. Campanya de comunicació per una mobilitat sostenible.
4. Instal·lació de comptadors que permetin visualitzar el consum energètic domèstic.

Deixa un comentari