Els usuaris de les biblioteques de Badalona valoren amb un 8’1 sobre 10 els serveis que aquests equipaments ofereixen | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 18/09/2012

Els usuaris de les biblioteques de Badalona valoren amb una nota força alta els serveis que aquests equipaments culturals ofereixen, segons un estudi efectuat per la Diputació de Barcelona. En una escala del 0 al 10, les biblioteques badalonines obtenen un 8,1 en grau de satisfacció, 0,4 dècimes més respecte dels resultats de l’estudi anterior, realitzat l’any 2008. Les dades s’han obtingut a través d’una enquesta feta mitjançant entrevistes telefòniques durant els mesos de maig i juny d’enguany.
Segons l’estudi, i pel que fa a la valoració general de la biblioteca, l’atenció del personal és l’aspecte més ben considerat, amb un 8,5, seguit de l’estat de la neteja, amb un 8,4, i l’estat de les instal·lacions, amb un 8,0.
El servei de préstec és el més utilitzat pels entrevistats i el més ben valorat, amb un 8,6 sobre 10. Prop d’una cinquena part dels usuaris diu que l’utilitza més d’un cop al mes. Respecte al préstec interbibliotecari, el 31,3% dels usuaris entrevistats l’ha utilitzat i el 74,5% sap que existeix aquesta modalitat.
Respecte als hàbits d’ús, els usuaris fan servir sovint les biblioteques i ho fan majoritàriament per motius d’oci, el 51%; seguit de l’estudi, el 36%. El 37% dels usuaris visiten la biblioteca almenys un cop al mes i la franja horària més habitual, amb el 69%, és la tarda d’un dia feiner.
Les activitats que programa la biblioteca són molt conegudes entre els usuaris. El 74% les coneix i s’assabenten sobretot a partir de cartells o agendes exposats a les mateixes biblioteques. Les activitats més concorregudes són, per aquest ordre, les infantils, les exposicions, les conferències, les tertúlies literàries i els tallers per a adults.
Els usuaris de les biblioteques també ho són de les tecnologies de la informació i comunicació. El 75% es connecten cada dia a internet. El 12,5% es connecta habitualment al Wi-Fi de la biblioteca i l’11,5% diu utilitzar els ordinadors de la biblioteca. El 43 % del entrevistats ha entrat alguna vegada al bloc de les biblioteques. El 8,3% hi ha entrat des de la mateixa biblioteca i el 38,8% hi ha entrat des de casa. El 6,3% dels entrevistats segueix l’actualitat de la biblioteca a traves del Facebook.
S’ha de destacar també que els usuaris de les biblioteques coneixen molt la resta d’equipaments culturals municipals i són molts els que en fan ús. La pràctica totalitat dels entrevistats coneix el Museu Municipal, el Teatre Zorrilla i el Teatre Principal. Més del 85% dels enquestats ha anat alguna vegada al Museu; el 70% al Teatre Zorrilla; i el 65% al Teatre Principal. El teatre Blas Infante és conegut per gairebé el 60% i hi ha anat un 22,5%. Pel que fa als Centres Cívics, són coneguts per un 84% i hi ha anat quasi bé la meitat dels entrevistats, el 49%.
Badalona compta en l’actualitat amb cinc biblioteques públiques: Can Casacuberta, Llefià-Xavier Soto, Sant Roc, Lloreda i Pomar. L’Ajuntament és el titular de totes elles i la gestió la duu a terme en conveni amb la Diputació de Barcelona.

Deixa un comentari