Els pacients de l’Atenció Primària de Mataró puntuen el seu metge amb un 8 sobre 10 | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 07/10/2011

Professionals de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) han fet dos estudis en CAPs de Mataró per conèixer la satisfacció del pacient amb l’atenció i el temps que li dedica el seu Metge de Família.
Els pacients dels CAPs puntuen els seus metges amb un  8 sobre 10
– La puntuació és de 8’3/10 i 8’57/10 en els diferents estudis
– El 85% dels enquestats coneix el nom del seu metge o metgessa
– Entre el 80% i el 86% creuen que el temps de visita és suficient
– Les dones són els pacients que farien mes canvis en l’atenció rebuda, sobretot pel temps d’espera
Per fer els estudis, es van dur a terme gairebé 700 enquestes aleatòries a pacients, on se’ls preguntava pel seu metge, la valoració de l’atenció o el temps de visita. En conclusió, la nota que els pacients posen al seu Metge de Família supera el 8 sobre 10.
La majoria de respostes les van facilitar dones, per sobre dels 50 anys. En el CAP Mataró 1 La Riera es va preguntar als pacients pel temps que creuen que hauria de durar la visita del metge, i la resposta va ser 12 minuts , igualment aquests pacients van manifestar que el temps real que té el metge per visitar un pacient són 10 minuts, per bé que els professionals calculen que el temps efectiu per visita no supera els 8 minuts. Una bona percepció de les atencions rebudes és comú a tots dos estudis.
Autora de l’estudi “Coneixement i satisfacció del temps que es dedica i que tenim per visitar a l’Atenció Primària”: Dra. Mercè Jiménez González. CAP Mataró 1.
Autora de l’estudi “M’agrada el meu metge?”: Dra. Liliana Silvia Reish Agisnaga. CAP Ronda Prim.
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, la majoria dels quals treballen en els CAPs (Centres d’Atenció Primària). CAMFIC ofereix formació per a professionals, informació als pacients i promou la recerca a través de 36 grups de treball i 9 vocalies territorials. Entre els darrers avenços aconseguits per millorar l’Atenció Primària de salut a Catalunya hi ha l’acord de desburocratització de les consultes que es desplega des de principis de 2010.

Deixa un comentari