Els llibres del Registre Civil del Jutjat de Pau de vilassar de Mar, en procés de digitalització | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 09/03/2012

Els llibres del Registre Civil del Jutjat de Pau de Vilassar de Mar manuscrits des de 1950 i fins a novembre de 2009 es portaran properament a digitalitzar per tal d’agilitar i millorar la qualitat i eficiència del servei. Això significa que en el període de temps que els llibres estiguin digitalitzant-se el Jutjat de Pau de Vilassar de Mar no podrà expedir certificats del Registre Civil, referents a les dates dels llibres, com ara de naixement, matrimoni o defuncions.


El procés de digitalització i enregistrament dels llibres dels Registres Civils, que du a terme el Ministeri de Justícia, comença amb una anàlisi detallada dels exemplars existents en cada registre en matèria de naixements, defuncions, matrimonis i tuteles. Una vegada conclòs l’examen es procedeix a escanejar cadascun dels llibres, pàgina a pàgina. Finalment es realitza l’enregistrament de les dades de cada inscripció i l’enviament de tota la informació per a la seva integració en l’aplicació informàtica de gestió d’inscripcions registrals del Ministeri de Justícia (Inforeg).

Deixa un comentari