Publicat el 22/05/2019

Un dels principals objectius és millorar l’eficàcia d’aquests medicaments i evitar les resistències que poden generar com a conseqüència d’un consum inadequat

Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el Sant Jaume de Calella i el comarcal de la Selva (Blanes), han posat en marxa un programa d’optimització de l’ús dels antibiòtics(PROA) per millorar l’eficàcia d’aquests medicaments en pacients atesos per problemes infecciosos i evitar les resistències que poden generar en l’organisme com a conseqüència d’un consum inadequat.

L’elevat ús d’antibiòtics a nivell mundial representa un greu problema per a la salut pública. Un mal consum d’aquets fàrmacs provoca que alguns bacteris siguin resistents a la majoria d’antibiòtics, fet que impedeix que es pugui fer un tractament efectiu quan apareix una infecció greu en pacients.

A la Corporació, el programa PROA el desplegarà un equip multidisciplinari format per professionals de les unitats de Microbiologia, Farmàcia, Control d’Infeccions Nosocomials i Medicina Interna. Amb aquesta iniciativa es busca incrementar la implicació dels professionals i ajudar-los a millorar la prescripció, fet que té una incidència directa en la seguretat del pacient i en la qualitat assistencial que s’ofereix als usuaris.

Objectius i desplegament del programa
El PROA a més de buscar una millora en els resultats clínics dels pacients amb infeccions, també vol minimitzar els efectes adversos que puguin anar lligats al consum dels antibiòtics (incloent en aquest cas l’aparició i la disseminació de resistències) i garantir la utilització de tractament cost-efectiu, és a dir, que siguin medicaments efectius contra la malaltia que cal tractar, i per tant, que permetin un estalvi en costos associats.
El desplegament del PROA dins dels dos hospitals de l’organització és un objectiu que figura dins del VINCAT (Vigilància de la Infecció Nosocomial a Catalunya), programa al qual la  Corporació de Salut del Maresme i la Selva hi participa des de l’any 2007.Ç
Però, el programa PROA també s’ha estès a nivell hospitalari en altres centres sanitaris de Catalunya perquè és un objectiu del primer pla estratègic i d’acció per reduir el risc de selecció i disseminació de resistència als antibiòtics 2014-2018 en l’àmbit estatal i el març del 2019 el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar la seva continuïtat en el Pla Nacional davant de la Resistència als Antibiòtics 2019-2021 (PRAN).

 

 

 

Deixa un comentari