Publicat el 10/10/2015

El funcionament dels equipaments esportius amb els que compta el nostre municipi suposarà una menor despesa energètica gràcies a les diferents actuacions previstes en l’adjudicació dels serveis energètics de la piscina i del pavelló municipals.
Destaca d’aquesta manera la instal·lació d’una caldera de biomassa que estarà a disposició de tots dos edificis. Aquest tipus de caldera fa servir estelles forestals per alimentar-se el que fa d’elles una font d’energia més sostenible i permet un notable estalvi energètic. A través d’aquesta instal·lació es cobriran les necessitats d‘ambdós equipaments en matèria de calefacció i de subministrament d’aigua calenta.
Més enllà de la posada en marxa d’aquesta nova caldera l’empresa adjudicatària del servei haurà de realitzar d’altres actuacions destinades a l’eficiència energètica del pavelló i de la piscina com ara adequar-los a les normatives i realitzar les reparacions necessàries que garanteixin el correcte funcionament de les instal·lacions.

Deixa un comentari