Els alcaldes del Masnou i Teià contacten per establir una estratègia conjunta en la reclamació a INCASOL | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 31/10/2011

El passat dia 20 d’octubre de 2011, es va rebre  en aquest  Ajuntament un comunicat de l’Institut Català del Sòl, en el qual s’informava de l’inici dels tràmits de publicitat del procediment de comercialització per a la compravenda de la totalitat dels habitatges i dels aparcaments de les dues promocions de protecció social en règim de lloguer de “Fàbrica Bassols” i “Sector La Plana”.
Atès que la referida decisió d’INCASÒL, adoptada de forma unilateral i sense comptar amb la conformitat d’aquest Ajuntament, pot contravenir els termes dels convenis i dels acords adoptats en la cessió dels terrenys  per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer en les promocions de “Fàbrica Bassols “ i “Sector La Plana”, afectant els interessos d’aquest Ajuntament i dels veïns d’aquesta població directament afectats.
La situació creada per INCASÒL, que afecta també als municipis del Masnou i Alella,  comporta que els alcaldes dels municipis del Masnou i Teià iniciïn converses per establir una estratègia conjunta en la reclamació a INCASÒL, a l’objecte que es respecti i es garanteixi el compliment de la finalitat de la cessió dels terrenys realitzada en el seu dia per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer.

Deixa un comentari