Els alcaldes d´Alella, el Masnou i Teià es reuneixen amb el conseller Lluís Recoder per mostrar-li la seva oposició a la venda dels habitatges públics de lloguer | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 22/11/2011

El conseller de Territori i Sostenibilitat s´ha compromès a estudiar la demanda dels tres ajuntaments i a donar-ne resposta els propers dies
L´alcalde d´Alella, Andreu Francisco, el del Masnou, Pere Parés (CiU), i el de Teià, Joan Castán (Gent de Teià), es van reunir el passat  18 de novembre amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, per manifestar-li el rebuig i l´oposició més enèrgica dels tres municipis davant la intenció de l´INCASÒL de vendre les cinc promocions públiques d´habitatges de protecció oficial en règim de lloguer situades als seus termes municipals (Cal Doctor a Alella, Can Jordana i el sector Llevant al Masnou, i la Plana i la Fàbrica Bassols a Teià).
Tots tres alcaldes han expressat l´esforç que els ajuntaments respectius han fet per tal de tenir un parc públic d´habitatge protegit de lloguer que permeti principalment als joves d´aquests municipis accedir a un habitatge, per tal d´evitar que el jovent dels municipis es vegi obligat a marxar-ne davant la impossibilitat de fer front als preus del mercat. Per aquest motiu, i perquè el parcs d´habitatges esmentats fossin de titularitat pública, es van cedir gratuïtament els terrenys a favor de l´INCASÒL. En aquest sentit, els edils han recordat que, en el moment de la cessió, prioritzant la titularitat pública dels habitatges, van renunciar a d´altres fórmules que haurien comportat ingressos per als ajuntaments.
Francisco, Parés i Castán han mostrat també la seva preocupació per la pèrdua del patrimoni públic que la venda d´aquestes cinc promocions suposaria i, de la mateixa manera, han fet palès l´acord de totes les forces polítiques representades en aquests tres consistoris. Els plens dels ajuntaments d´Alella, el Masnou i Teià han aprovat per unanimitat mocions contraries a la venda dels habitatges, advertint que de no atendre´s la voluntat municipal, s´emprendran totes les accions legals necessàries per tal d´impedir que aquesta venda es produeixi.
Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha exposat als tres edils la difícil situació actual del´INCASÒL i l´estratègia d´aquesta empresa pública a curt termini. Tot i així, Recoder s´ha compromès a estudiar amb deteniment el cas d´aquestes promocions, i a donar resposta els propers dies a la demanda feta pels tres alcaldes.


 

Deixa un comentari