Publicat el 05/03/2015

La sentència del Tribunal Constitucional subratlla que ha estat vulnerat el dret fonamental de participació ciutadana i declara nul·la la decisió de la Mesa del Parlament, del març de 2012, que va bloquejar la Iniciativa Legislativa Popular “Per la igualtat d´oportunitats en el sistema educatiu català”.
La FaPaC exigeix una resposta a la Mesa del Parlament, així com responsabilitats polítiques que se´n deriven d´un fet tan lamentable com intencionat. La federació fa una crida als partits polítics perquè es posicionin davant d´aquest tema i es reobri el debat sobre la necessitat de recuperar la sisena hora per equiparar les condicions d´escolarització a les escoles catalanes.
La federació lamenta que s´hagi perdut la igualtat d´oportunitats perseguida amb la ILP a causa d´una maniobra malintencionada i antidemocràtica que va deixar sense efecte les 68.802 signatures recollides.
El Tribunal Constitucional ha dictat sentència favorable al recurs d´empara que va presentar la FaPaC contra l´acord de la Mesa del Parlament de Catalunya, del 27 de març de 2012, que va deixar sense efecte la Iniciativa Legislativa Popular “Per la igualtat d´oportunitats en el sistema educatiu català” promoguda per la federació.
El Tribunal Constitucional subratlla que el Parlament de Catalunya va aturar la ILP de manera il·legal, sense respectar la legislació vigent, i que aquesta decisió vulnera el dret fonamental de participació ciutadana.
La Mesa del Parlament, a instàncies del Govern, va bloquejar la iniciativa durant la seva tramitació argumentant que si s´aprovava la Proposició de llei comportaria un augment de despeses en el pressupost d´aquell any. Ara, la sentència ens dóna la raó a la FaPaC, ja que recalca que una ILP no pot quedar aturada per raons econòmiques.
La sentència apunta: “….Esta decisión material de inadmisión se ha fundado en un hecho que no estaba configurado legalmente como causa de inadmisión de una iniciativa legislativa popular…..entre las causas de inadmisibilidad reguladas en su art. 6.2, no aparece la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno”.
La FaPaC mostra la seva satisfacció davant de la sentència, ja que evidencia que les raons al·legades per tombar la ILP eren realment polítiques i ideològiques -com sempre ha defensat la federació- per damunt del benestar, la igualtat i, fins i tot, la mateixa legalitat.
El text afegeix:
“….Esta transgresión del contenido del derecho fundamental que ha imposibilitado el normal ejercicio de la iniciativa popular es determinante para considerar vulnerado el art. 23.1 CE y la nulidad de la decisión impugnada de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa….”
La FaPaC destaca la transcedència d´aquesta victòria, ja que reconeix que es va impedir la participació ciutadana d´una manera malintencionada i antidemocràtica.


De fet, constata com el Parlament va impedir de forma il·legal i irregular la nostra defensa per la igualtat d´oportunitats en el sistema educatiu, més tenint en compte que ho va fer enmig del procés de recollida de signatures. Les 68.802 signatures aconseguides van demostrar l´ampli suport del conjunt de la ciutadania a la nostra reivindicació davant d´una administració que ha mirat cap a un altre costat.
Amb aquesta ILP, l´objectiu de la federació era promoure el debat parlamentari sobre la conveniència de modificar la Llei d´Educació de Catalunya i, així, corregir la desigualtat i equiparar les condicions d´escolarització a les escoles catalanes, després que Ensenyament va treure la sisena hora dels centres de primària públics.
Davant d´aquests fets, la FaPaC reclama a la Mesa del Parlament que es pronunciï i exigirà responsabilitats polítiques davant d´uns fets inadmissibles perquè atempten directament contra la democràcia i contra el dret que tenim la ciutadania a participar en els assumptes públics.
D´altra banda, la federació fa una crida enèrgica a les formacions polítiques perquè es posicionin sobre la necessitat de recuperar la sisena hora i facin seu aquest debat en els programes de cara a les properes eleccions.
La FaPaC continuarà defensant la sisena hora com a mesura per garantir la igualtat d´oportunitats en l´educació i qualifica d´inadmissible que hi hagi dos sistemes tan diferenciats entre els centres públics i concertats. Amb un model educatiu desigual no es pot garantir la igualtat real d´oportunitats.
CRONOLOGIA:
– 24 de novembre de 2011: la Comissió Promotora formada per membres de la FaPaC presenten a la Mesa del Parlament de Catalunya la iniciativa legislativa popular “Per la igualtat d´oportunitats en el sistema educatiu català”
– 29 de novembre de 2011: la iniciativa és admesa a tràmit per acord de la Mkesa del Parlament.
– 13 de març de 2012: el Govern de la Generalitat remet a la Mesa del Parlament un acord oposant-se a la tramitació de la iniciativa.
– 20 de març de 2012: la Mesa deixa sense efecte la ILP i clou la seva tramitació.
– 20 de juny de 2012: FaPaC interposa un recurs d´empara contra els acords anteriors esmentats.
– 21 de juny de 2012: FaPaC presenta en el registre del Parlament de Catalunya 68.802 signatures de suport a la ILP.

Deixa un comentari