Publicat el 01/12/2020

El conveni de col·laboració preveu donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències municipals

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, Albert Zanca, han signat un conveni de col·laboració per garantir la defensa dels drets de les persones en l’àmbit local.

El conveni, que explicita les competències del Síndic incloses en l’article 58 de la Llei del Síndic, preveu la subscripció de convenis i acords entre la institució i l’Administració local, a fi de crear un marc de col·laboració i facilitar la comunicació mútua.
Estableix que la institució ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió amb la tramesa d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic referents al municipi, la possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l, i dues visites anuals de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya.
L’acord també garanteix donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin competències municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de crear sistemes per divulgar la figura de la institució perquè la població del municipi en sigui coneixedora i es puguin habilitar mecanismes per fer del tot accessible l’operativa d’aquest conveni.

Amb la signatura d’aquest conveni d’avui ja són 41 els convenis de supervisió en funcionament. Trenta-nou són amb municipis i 2, de característiques similars, amb consells comarcals. En aquesta ocasió, atenent al context actual, la signatura del conveni ha estat telemàtica.

 

Deixa un comentari