Publicat el 18/01/2016

El nou dispositiu, que disposa de 9 box d’observació, forma part del desplegament del Pla de Reequilibri del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), que té entre els seus objectius prioritaris potenciar les alternatives a l’hospitalització convencional.

Ja és en funcionament la nova àrea d’observació d’Urgències de l’Hospital de Mataró, amb l’objectiu d’evitar hospitalitzacions innecessàries i ajudar a la recuperació de les persones amb malalties cròniques que requereixen una visita urgent.

Com informen des del CSdM, segons el tipus de malaltia que pateixen, alguns pacients que es visiten al Servei d’Urgències de l’Hospital de Mataró requereixen que es pugui observar la seva evolució, abans de determinar si necessiten l’ingrés hospitalari o no. La nova àrea d’observació ofereix un espai per permetre als equips clínics una valoració adequada de l’estat d’aquests pacients abans de prendre la decisió clínica més adient.

Segons també indiquen, els problemes de salut dels ciutadans evolucionen amb el temps, i els serveis sanitaris s’hi han d’adaptar per oferir la resposta més adequada. En aquest sentit, s’ha demostrat fa temps que l’ingrés hospitalari convencional en un centre d’aguts no és la millor solució a molts dels problemes de salut que presenta una població cada cop més envellida i amb malalties cròniques diverses. 

És per això que cada cop es desenvolupen més les alternatives a l’hospitalització convencional per atendre persones amb malalties cròniques, a fi d’evitar la desestabilització del pacient i la caiguda en una fase aguda.

És en aquest context que el Pla de Reequilibri del CSdM incorpora diverses actuacions orientades a evitar l’empitjorament d’aquest tipus de pacients i a facilitar-ne la recuperació quan tenen una crisi. La posada en marxa d’una nova àrea d’observació al Servei d’Urgències de l’Hospital de Mataró és una d’aquestes accions.

Deixa un comentari