Publicat el 19/05/2016

L’assumpció per part de l’Ajuntament de Teià de la recollida de totes les fraccions de la brossa des de l’1 de maig ha de redundar a curt termini en una millora del servei i en un augment significatiu dels índexs de reciclatge, però la retirada sobtada del vells iglús i contenidors metàl·lics del Consell Comarcal del Maresme ha donat peu a una situació d’interinitat que es pot perllongar fins a mitjan juny.

La setmana prèvia a Sant Joan és la data prevista per a la normalització definitiva del servei amb el desplegament dels nous contenidors de recollida selectiva de paper, vidre i envasos. Un cop hi arribin, Teià passarà de les 28 àrees d’aportació actuals d’aquestes fraccions a tenir-ne 90. Fins llavors el servei pot patir algunes disfuncions fruit de la disminució de capacitat que representa la substitució dels antics contenidors de 3 m3 pels nous, més petits, de 1.100 litres. Tot i que ja d’entrada s’ha incrementat la freqüència de buidatge, s’han produït desbordaments de brossa en alguns punts, per la qual cosa els responsables municipals no descarten d’aportar-hi algun contenidor provisional més o buidar-los més sovint encara.

A nivell logístic els vells contenidors del Consell Comarcal s’han emmagatzemat a l’esplanada de sorra de can Llaurador. El seu trasllat a Mataró i la ulterior neteja de l’espai són imminents i corresponen a l’empresa concessionària UTE RSU Teià formada per Urbaser i l’Arca del Maresme. 

Deixa un comentari