Publicat el 16/01/2015

El carrer Tarragona, a La Fornaca, acull un nou espai d´esbarjo per a gossos que amplia a dues aquestes zones a Vilassar. Com el que ja funciona a can Rafart des del desembre, aquest és un espai tancat dotat de bancs i papereres i amb un paviment drenant que permet que els animals es relacionin i juguin deslligats.
Properament s´habilitarà encara una zones més a can Nolla. D´aquesta manera s´amplien les possibilitats de gaudir de la companyia i la relació amb els gossos. I, en conseqüència, també es reforçaran les campanyes per a la regularització censal dels animals de companyia i de control del bon ús de la via pública en el passeig diari amb els animals.
Pel que fa a la normativa aplicable a les zones d´esbarjo és l´Ordenança municipal de tinença d´animals, exceptuant el fet de poder tenir el gos deslligat. La normativa de seguretat i higiene d´obligat compliment és:
– Els gossos potencialment perillosos han d´anar sempre lligats i amb morrió i cal disposar de llicència per a la seva tinença i conducció.
– És obligatori recollir els excrements i dipositar-los a les papereres de la zona.
– Cal mantenir la zona neta i en bones condicions.

Deixa un comentari