Publicat el 29/08/2016

A mitjan setembre començarà el procés perquè les entitats i la ciutadania puguin dir la seva i fer aportacions al pla de mobilitat que s’està elaborant.

Cal recordar que el 2015 es van iniciar els treballs per elaborar un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS). Durant tot aquest temps s’han fet diverses accions que han permès obtenir una primera diagnosi sobre quins són els hàbits de mobilitat als carrers de Premià de Mar i les conclusions obtingudes se sotmetran a un procés de participació ciutadana.

Aquesta diagnosi serveix per conèixer els  tipus de desplaçaments dels usuaris de vehicles privats, bicicletes i transport públic, el nombre de vianants i quina és la seva mobilitat,  així com les opcions d’aparcament als diferents barris. Un cop incorporades les aportacions de la ciutadania, es farà una diagnosi final i unes primeres propostes de millora que seran sotmeses a un segon debat.

El Pla de mobilitat urbana sostenible s’està fent a través de la Diputació de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament. Els PMUS són una eina per a la planificació de la ciutat que  persegueix objectius força transversals: millorar la qualitat de l´espai públic, racionalitzar el consum d’energia, reduir la contaminació atmosfèrica, millorar la seguretat viària de les ciutats i optimitzar els serveis i infraestructures del transport.

Deixa un comentari