Publicat el 05/09/2014

L’objectiu ha estat recuperar per a la ciutadania espais ocupats per particulars i  augmentar l’amplada del passeig per tal que el veïnat i els usuaris puguin gaudir-lo en les millors condicions.
La remodelacióha permès augmentar l’amplada d’un tram del passeig i millorar-ne la urbanització, per facilitar l’accessibilitat i la compaginació dels diferents usos ciutadans.
D’aquesta manera, amb les obres s’aconseguit que el passeig esdevingui un indret en el qual es puguin compartir diferents usos en un entorn privilegiat: des de passejar, fer esport, gaudir de la natura… fins a la pròpia tradició marinera del poble, que té com a màxima representació la subhasta cantada del peix, la darrera existent a Catalunya.
D’altra banda, com a conseqüència de les obres, es va habilitar una passera de fusta per la platja per tal de restablir les connexions als diferents establiments, al passatge dels pescadors i als passos soterrats.
Certificada la seva utilitat com a via alternativa de pas i a l’integrar-se perfectament a l’estil de la línia de costa, l’Ajuntament de Montgat va demanar la cessió definitiva de la passera, que l’Àrea Metropolitana de Barcelona va acceptar.
 Els serveis municipals corresponents s’han encarregat dels darrers ajustaments, per tal de collar l’estructura i mantenir-ne l’estabilitat, amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús definitiu amb la màxima seguretat. En aquests moments, s’està tramitant la darrera autorització a Costes per poder mantenir la passera com a instal·lació fixa a la platja.

Deixa un comentari