Publicat el 14/07/2016

Per vuitè any consecutiu el Parc de la Serralada Litoral convoca el concurs fotogràfic del parc. La participació és oberta a qualsevol persona aficionada o professional i es poden presentar fins a un màxim de quatre fotografies inèdites. 
Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil i
s´admetrà qualsevol tractament digital. Les fotografies han de ser realitzades dins l´àmbit del Parc de la Serralada Litoral, tenint en compte la legislació d´aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret 148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

El termini de presentació de les obres és fins les 23:55 hores del 15 d´octubre de 2016. El Consorci es reserva el dret d´ampliar aquest termini.

El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena d´octubre amb convocatòria dels mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants.

Periòdicament les fotografies s´incorporaran a la pàgina web www.parcs.diba.cat/web/litoral i al Facebook del Parc de la Serralada Litoral https://www.facebook.com/parcserraladalitoral. Els visitants podran marcar-les “m´agrada” i el resultat de la votació mitjançant Facebook determinarà el Premi del públic.

Més informació: http://www.premiadedalt.cat/document.php?id=5343

Formulari de participació: 
http://www.premiadedalt.cat/ARXIUS/2016/MEDIAMBIENT/PARCSERRALADALITORAL/CONCURSFOTOGRAFIA/FormulariParticipacio8eConcursFotograficPSL2016.pdf 

Deixa un comentari