Publicat el 06/05/2016

El Parc de la Serralada Litoral que presideix l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, s’ha dotat d’un pla de mandat. La setmana passada el consell plenari del Parc de la Serralada Litoral va aprovar per unanimitat les línies estratègiques per als propers quatre anys. En són 10, dividides en quatre eixos: conservació, foment de la participació, ús social i activitats generals.

Ramats contra el foc. Pel que fa al primer eix, el Consorci del Parc vol impulsar l’activitat ramadera per contribuir a la gestió forestal reduint la càrrega combustible del sotabosc i, consegüentment, el risc d’incendi. L’any 2012 es va introduir el pasturatge en algunes franges de protecció contra el foc a l’entorn de la pista carenera i es va instal·lar un tancat per al bestiar a la finca del Vedat, a Teià. Ara la voluntat és estendre aquesta pràctica a d’altres indrets del Parc amb la col·laboració de més pastors i de l’associació de propietaris forestals.

També es vol implicar aquests últims en la generació i el consum de la biomassa produïda al Parc. En aquest sentit, el Consorci prestarà suport tècnic i econòmic per a la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments públics i privats, i facilitarà la creació de microempreses i la implantació de centres de tractament de biomassa dins l’espai natural.

Impuls als productes locals. Entre les actuacions adreçades a fomentar la participació i el coneixement del Parc s’hi compten la dinamització de la nova seu del Consorci a la masia de Can Magarola, a Alella, i la promoció de productes de proximitat: vi, formatges i mel, entre d’altres.

Quant a l’ús social, l’ens gestor del Parc té previst desenvolupar un pla director d’itineraris que n’incorpori de nous, així com aprovar unes ordenances d’ús públic que facin compatible el gaudi ciutadà amb la conservació del medi. 

Deixa un comentari