El -Museu de la Pagesia- una nova postal per Santa Susanna | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 22/11/2011

Aquest nou espai didàctic i cultural, ubicat a la Masia de Can Cases del Racó, obrirà les seves portes el proper dissabte dia 26 de novembre a les 12,00h. del migdia en el transcurs d’un acte marcadament popular.


La inauguració serà presidida pel Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Hble.Josep M. Pelegrí i Aixut i l’alcalde de Santa Susana senyor Joan Campolier i Montsant, a qui acompanyaran autoritats d’arreu de la comarca.


Recorregut per les nostres arrels històriques
Santa Susanna, en 30 anys, ha experimentat una clara i rotunda transformació urbana, que és el resultat i l’obra de tot un poble. La seva gent amb el seu treball i amb el seu dinamisme han estat els veritables pilars d’aquesta enorme evolució que fan que Santa Susanna sigui un poble amb vida. I un poble que disposa d’un model propi, el “Model Santa Susanna”.


Sensibilitat vers el poble
Però no seria just deixar de dir que una bona part d’aquesta transformació es deu també al sector turístic, que a través de la seva Fundació Turística, ha sabut treballar al costat d’aquest Ajuntament fent que plegats endeguéssim importants projectes urbanístics i obres públiques.
Això ha estat possible per la seva sensibilitat vers el poble i també pel seu grau de
corresponsabilitat que ha permès, mitjançant l’aportació econòmica d’aquest sector tirar, endavant projectes importants per aquest municipi com el “Museu de la Pagesia” que ara s’inaugura gràcies en bona part a l’obtenció i el desplegament del “Pla de Dinamització Turística PDT” redactat per l’empresa Publintur,SA.


Un museu lligat al món de la pagesia
Però un poble, una comunitat, no pot dibuixar el seu futur sense fer repàs i homenatge a la seva pròpia història i a la història de la comarca a la que pertany. La història de Santa Susanna està molt lligada al món de la pagesia. S’inicia cap al segle XII, quan molts pagesos es van instal•lar a les terres allunyades de la platja, ja que eren molt aptes per al conreu i, a més, oferien resguarddavant els atacs dels pirates.
Al llarg de l’Edat Mitjana, els pagesos de la comarca van començar a conrear les terres més properes a la costa, i va anar sorgint una nova classe social, la noblesa terratinent, que vacontribuir durant els segles XVI, XVII i XVIII a l’enriquiment de la zona.
Amb el suport del PDT i també de la Cambra de Comerç de Barcelona
És per aquesta raó que un dels projectes en què tant l’Ajuntament com les institucions implicades amb el PDT vàrem promoure fou la creació del MUSEU DE LA PAGESIA, realitzat per l’empresa MagmaCultura. Un projecte exemple de corresponsabilitat entre els sectors públic i privat, que va guanyar el concurs “Maresme Turístic 2004-05” promogut per la Delegació al Maresme de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, que hi ha contribuït econòmicament.


Recolzament del sector agrícola
Una vegada finalitzada l’obra i visionat el seu contingut podem esmentar que es tracta d’un centre d’interpretació amb un alt interès per les escoles i també un complement al producte turístic de Santa Susanna, en especial per al Turisme Familiar. Tot plegat un projecte que en el seu dia va rebre el recolzament de l’Unió de Pagesos, del Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya i del Consorci Forestal de Catalunya.

Deixa un comentari