El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques aprova el Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Badalona | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 10/05/2012

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat a l’Ajuntament de Badalona l’aprovació del Pla d’ajust que va presentar l’administració municipal el passat mes de març per tal d’acollir-se a l’operació d’endeutament que estableix el Reial Decret Llei 4/2012 de 25 de febrer. Aquest Pla d’ajust preveu l’adopció d’una sèrie de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària, els límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb el de l’amortització de l’operació d’endeutament.


D’aquesta manera, els proveïdors podran cobrar les factures emeses a l’Ajuntament de Badalona, i en aquests moments actuals de crisi econòmica els ajudarà a mantenir la seva activitat.


El regidor d’Hisenda i Recursos Interns de l’Ajuntament de Badalona, Ramón Riera, ha destacat la importància d’aquesta aprovació, ja que permetrà el pagament dels deutes acumulats amb els proveïdors. Riera ha valorat “el fet que aquest pla beneficia autònoms i petites empreses de la ciutat, que són els que més pateixen la crisi econòmica”.


Riera ha mostrat també la seva satisfacció “pel fet que ha estat un govern del PP el que per primera vegada ha tingut en compte la situació econòmica dels ajuntaments i ha actuat en auxili d’aquests”.

Deixa un comentari