El Masnou, Alella i Teià fan front comú contra la venda de les promocions d´habitatge públic | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 07/11/2011

L´alcalde del Masnou, Pere Parés (CiU), el d’Alella, Andreu Francisco (ERC), i el de Teià, Joan Castán (Gent de Teià), han expressat la seva “oposició frontal” a la venda dels habitatges públics anunciada per l´INCASÒL –empresa pública de la Generalitat– i insten el Govern de la Generalitat a renunciar al que consideren la “privatització” de la borsa d’habitatge social de lloguer més important d´aquests tres municipis.


Aquestes declaracions són fruit d´una reunió que tots tres alcaldes van mantenir el dijous 3 de novembre al Masnou per valorar la posada a la venda per part de l’INCASÒL de cinc promocions d’habitatges públics de lloguer ubicats a aquestes tres poblacions maresmenques i analitzar les possibles accions conjuntes que emprendran aquests tres ajuntaments contra aquesta comercialització.
Les cinc promocions que l’INCASÒL ha posat a la venda  –les de Can Jordana i el Sector Llevant al Masnou, la de Cal Doctor a Alella i les del Sector La Plana i la Fàbrica Bassols a Teià– consten de 193 habitatges, 194 aparcaments i 5 locals comercials, i són fruit dels convenis signats amb la Generalitat pels quals es regulava la cessió gratuïta dels terrenys per part dels ajuntaments. En aquests convenis s’establia també que els habitatges s’havien de destinar a famílies o persones residents o amb lloc de treball als municipis corresponents.
Els alcaldes recorden que, en tots els casos, sòls no urbanitzables o renunciar a terrenys per espais o equipaments públics.aquesta cessió es va fer com a Administració pública i en cap cas els ajuntaments no tenien la voluntat de cedir el sòl públic municipal a un promotor privat, i més tenint en compte que el sòl és un bé molt escàs en aquestes tres poblacions i que, per aconseguir-ne, moltes vegades s´han de reclassificar


o renunciar a terrenys per espais o equipaments públics.


 
De la mateixa manera, tots tres alcaldes consideren que el canvi de titularitat afecta greument la voluntat d´aquests tres ajuntaments i els objectius dels convenis signats, perquè s’alteren les condicions d’accés als habitatges –queden a criteri dels nous propietaris i no es garanteix la igualtat d’oportunitats– i perquè fa possible que, un cop finalitzat el termini de protecció actual, es puguin posar a la venda i els municipis perdin les peces més importants dels seus parcs d’habitatge públic.
Per tot això acorden:
Primer. Instar l’INCASÒL a retirar de la venda, de manera immediata, les cinc promocions d’habitatge públic de lloguer del Masnou, Alella i Teià.
Segon. Advertir l’INCASÒL que, en el cas de no atendre aquesta petició, els ajuntaments del Masnou, Alella i Teià emprendran totes les accions legals que considerin oportunes per tal d’impedir que aquesta venda es produeixi.
Tercer. Comunicar aquest acord al director de l’INCASÒL, al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Parlament de Catalunya.

Deixa un comentari