El Govern municipal tanca de manera cautelar un establiment de venda de queviures que incomplia els requisits en matèria de salut pública | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 01/07/2011

Les deficiències observades en aquest establiment d’alimentació representaven un risc per a la salut dels consumidors


El Govern municipal ha tancat de manera cautelar un establiment minorista d’alimentació ubicat al carrer Calderón de la Barca, número 97, al barri de La Salut de Badalona. La mesura es va adoptar ahir dimecres després que tècnics de la Unitat de Protecció de la Salut i agents de la Unitat de Civisme de la Guàrdia Urbana (UCI) haguessin realitzat una inspecció de control i comprovessin que les mesures correctores d’execució immediata que s’havien requerit el dia 27 de juny al titular de l’establiment no s’havien executat. Les deficiències observades en aquest establiment de queviures representaven un risc per a la salut dels consumidors i incomplien els requisits i les condicions que estableix la normativa en matèria de salut pública.


Durant la primera visita d’inspecció realitzada el dilluns 27 els tècnics van observar que a l’establiment hi havia aliments caducats i altres sense registre sanitari i productes que no són propis d’un establiment d’alimentació, com material de papereria i roba, entre altres. També van constatar que la distribució de productes a les prestatgeries era incorrecta i que es barrejaven productes alimentaris amb productes de neteja. Altres deficiències observades van ser que els fluorescents no estaven protegits, el lavabo no presentava unes condicions higièniques correctes, a la cambra frigorífica hi havia caixes de cartró, els ous estaven emmagatzemats sense refrigeració i el local no disposava de protecció anti-insectes en les seves obertures. A més, al magatzem hi havia objectes que no tenien cap relació amb l’activitat de l’establiment, com per exemple, matalassos, portes i una taula. Tampoc no disposava de la llicència d’activitats. Davant d’aquesta situació, els tècnics municipals van redactar una acta d’inspecció i van comunicar al titular de l’establiment les mesures correctores d’execució immediata que havia de realitzar.


El dimecres 29 de juny, els tècnics municipals van realitzar una inspecció de control d’execució de les mesures correctores requerides i van poder comprovar que no s’havien portat a terme cap d’elles. A més, van constatar la presència al magatzem d’una persona dormint en un llit. Per tots aquests motius es va aixecar una nova acta d’inspecció en què es va dictar el tancament cautelar de l’establiment. Aquest tancament es mantindrà fins que s’hagin executat les mesures correctores pendents.

Deixa un comentari