Publicat el 07/11/2014

El govern municipal de Llavaneres ha impulsat una modificació de crèdit per reconèixer 1.119.892 euros de factures del 2013 pendents de pagament. Així ho ha explicat el regidor d´Hisenda, Albert Sala, que ha comentat que es tracta de factures que no s´havien pagat o bé perquè no hi havia pressupost o bé perquè no tenien cabuda en les respectives partides.
El regidor també ha volgut aclarir que aquesta operació s´ha pogut realitzar perquè es disposava d´un estalvi d´1.272.000 euros de l´any anterior. La modificació es va aprovar en el ple municipal del 28 d´octubre, amb els vots a favor dels 11 regidors del govern i els vots en contra dels sis regidors de l´oposició.
El punt més important de la modificació de crèdit aprovada en el ple del 28 d´octubre era saldar el deute de factures impagades. Per a l´actual regidor d´Hisenda, és “un símptoma de mala gestió econòmica i malmet la imatge de l´Ajuntament davant de moltes petites i mitjanes empreses, que veuen com el consistori triga 12, 16 o 18 mesos a pagar, molt més del que tocaria”.
“En un pressupost de 12 milions d´euros, que hi hagi 1,1 milions de factures impagades és un greu símptoma de descontrol”, ha declarat Albert Sala, que ha garantit el canvi de rumb en la Regidoria d´Hisenda i en el departament d´Intervenció: “L´actual equip ha regularitzat en sis mesos aquesta situació. Ara tenim les finances al dia i els criteris són: rigor, responsabilitat, racionalització de la despesa municipal.”
De l´1,2 milions d´estalvi de què es disposava, després de la recent aprovada modificació de crèdit, encara resten disponibles 152.000 euros de romanent de tresoreria, tal com ha afegit Albert Sala.

Deixa un comentari