El Govern de Badalona aposta per la rebaixa de la pressió fiscal i d’impostos per a l´any 2012 | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 04/10/2011

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el regidor d´Hisenda i Recursos Interns, Ramon Riera, han explicat avui que l´Ajuntament de Badalona aposta per la baixada d’impostos per a l’any 2012 i per la rebaixa de la pressió fiscal. D´una banda, per primera vegada no s´aplicarà amb caràcter general als impostos, taxes i preus públics l´increment corresponent a la pujada de l´IPC; i, d´altra banda, el tipus de gravamen es congela per a la majoria d’impostos i disminueix per a alguns dels que afecten més als ciutadans, com ara l´Impost de vehicles de tracció mecànica.


En el cas de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), els propietaris de vehicles es beneficiaran d’una reducció que va de l’1 al 5% de les quotes tributàries. Així, per exemple, el propietari d’un turisme d’entre 12 i 15,99 Cv fiscals, el grup més nombrós de vehicles a la nostra ciutat, l’any que ve pagarà un 5 per cent menys. A aquesta baixada se suma també la rebaixa que suposa que no s’apliqui cap pujada per l’increment de l’IPC.


Un altre dels impostos que disminuirà és l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), el qual s’ha consensuat amb la Federació d’Empresaris de Badalona (FEB) i que veurà reduït el tipus de gravamen en un 25%. També s’aplicarà una bonificació a la quota de fins al 50% a favor de les construccions, instal•lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial. A més, s’aplicarà una bonificació del 25% a la quota per obres que suposin la instal•lació d’un ascensor en immobles de més de 20 anys d’antiguitat.


També s’aplicarà una rebaixa del 15% en el cas de la Taxa pel servei de cementiris.


Les úniques taxes que pugen són les que corresponen a la prestació de serveis musicals i la de reserva especial d’aparcament d’ús particular o individual a la via pública.


Les taxes per la prestació dels serveis musicals del Patronat de la Música s’apugen un 15,68% respecte al present exercici. S’ha de tenir en compte, però, que aquest increment ve motivat pel fet que l’Ajuntament de Badalona ha deixat de percebre l’aportació que fins ara proporcionava la Generalitat de Catalunya i que servia per subvencionar la prestació d’aquests serveis.


D’altra banda, de cara al 2012 s’elimina l’exempció de la qual gaudia el col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda pel que fa a la taxa per reserva especial d’aparcament a la via pública d’ús particular o individual. Aquesta taxa serà de 159 euros anuals el primer any i de 50 euros la resta d’anys si no hi ha cap canvi de matrícula o emplaçament.


L´alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha recordat que “la baixada d’impostos i la reducció de la pressió fiscal era un objectiu del nou Govern, ja que Badalona es troba entre les ciutats espanyoles que aplicaven una pressió fiscal més elevada i aquesta és una situació que pot impedir el desenvolupament econòmic”. Xavier Garcia Albiol ha explicat que “precisament la disminució de la pressió fiscal que es vol aplicar des del Govern té l´objectiu d´aconseguir una reactivació de l´economia que pugui repercutir en una millora de la recaptació”.


A la vegada, tant l´alcalde com el regidor d´Hisenda han apostat per millorar els mecanismes de recaptació. En aquest sentit, l´alcalde ha manifestat que “no es pot escanyar a aquells veïns que compleixen i paguen, sinó que s´ha d´anar a un model en el que pagui tothom que ha de pagar”. El regidor d’Hisenda i Recursos Interns ha destacat que “en una situació econòmica difícil com l’actual, el Govern de Badalona ha volgut fer l’esforç de rebaixar els impostos per impulsar una reactivació de l’economia”.De la mateixa manera que reclamem un esforç als ciutadans, el Govern, per la seva banda ha volgut fer l’esforç de baixar els impostos” ha afegit Riera.

Deixa un comentari