El Consell Comarcal promou 2 programes d´ocupació per aconseguir la inserció laboral de 100 maresmencs | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 15/02/2013

Els joves i les persones aturades de llarga durada són els dos col·lectius que es podran beneficiar dels 2 plans d´ocupació que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Maresme amb el suport del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC). El projecte, que compta amb un pressupost de 450.000 euros, aportarà formació i pràctiques laborals a 100 persones.
La taxa d´atur del Maresme supera el 18%, segons les dades del mes de gener, i es troba per sobre de la mitjana provincial i catalana. La desocupació afecta tots els sectors,  tots els grups d´edat i tots els nivells de formació, però hi ha dos grups diana on s´ha detectat que és més complicada la inserció laboral: el col•lectiu de joves amb baixa formació i el d´aquelles persones que, tot i portar molt de temps en la recerca activa de feina, continuen a l´atur i ja han exhaurit les prestacions per desocupació. Aquests són els col•lectius als quals s´adrecen els programes d´ inserció laboral que durà a terme el Consell Comarcal del Maresme fins el març de 2014.
Tant el programa adreçat als joves com el que va destinat a aturats de llarga durada combinen la formació amb la pràctica laboral remunerada en empreses.
El Consell Comarcal del Maresme ha contractat 5 persones per coordinar els programes i fer el seguiment individualitzat de cada cas. En  aquests moments s´està acabant de fer la selecció dels 40 joves i dels 60 aturats de llarga durada. La tria s´ha fet a partir de les dades facilitades pel SOC (en el cas dels aturats de llarga durada) i dels ajuntaments en el cas dels joves.
 PROGRAMA D´OCUPACIÓ PER A PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA
Adreçat a persones que porten més de 12 mesos inscrites de forma ininterrompuda a l´OTG com a demandant d´ocupació no ocupat, que han exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, amb flexibilitat d´horari i de mobilitat i motivats per l´aprenentatge i el treball.
Les persones seleccionades seguiran una formació de 400 hores en algun dels següents sectors: Instal·lació d´antenes i altres dispositius electrònics en domicilis; Recuperació de residus vegetals del bosc i Tractament i elaboració de productes provinents dels escorxadors, i duran a terme les pràctiques en empreses de la comarca que rebran subvenció per realitzar la contractació.
PROGRAMA JOVES PER A L´OCUPACIÓ
Va adreçat a joves d´entre 16 i 25 anys amb baixa qualificació o que han abandonat el sistema educatiu abans d´acabar algun dels cicles acadèmics
, que estiguin inscrits en la OTG com a demandants d´ocupació no ocupats, amb una bona comprensió del català i el castellà i motivats pels perfils professionals ofertats.
Aquest programa oferta formació teòrica i pràctica  (300 hores) en hostaleria i en automoció i contractació per part d´empreses comarcals d´aquests rams.

Deixa un comentari