Publicat el 10/04/2015

El Consell Comarcal del Maresme (CCM) ha documentat les varietats hortícoles locals a partir d´un estudi de camp realitzat entre la pagesia maresmenca. En total, s´ha recollit informació sobre 98 varietats, 80 de les quals es poden considerar com “locals” o autòctones al tenir o haver tingut tradició de conreu a la comarca.
Els resultats d’aquest estudi s´han fet públics. La peculiaritat geogràfica d´aquesta comarca, ha aportat a l´horta local una riquesa i una varietat que va molt més enllà dels productes emblemàtics (principalment pèsols, maduixes i mongetes del ganxet) que han fet entrar el Maresme per la porta gran de les cuines més selectes.
La reducció, tant de terrenys com d´explotacions agràries que s´ha viscut els darrers anys, conjuntament amb la introducció de nous conreus d´horta provinents d´altres contrades, ha fet que algunes varietats tradicionals tinguin actualment un conreu testimonial o que, fins i tot, s´hagin perdut.
El CCM considera que el territori no pot perdre la memòria històrica sobre el que ha estat i és la nostra agricultura. A partir del programa Productes de la Terra Maresme ha impulsat un treball de camp per documentar les varietats hortícoles locals i evitar la seva desaparició.
En aquest sentit, s´ha proposat als productors la creació d´un banc de llavors al Maresme o la col·laboració amb d´altres existents per tal de guardar les llavors de les varietats maresmenques.
L´estudi, realitzat per l´Era, espai de recursos agroecològics, a partir d´entrevistes personals a pagesos i pageses de la comarca, ha recollit informació d´un total de 98 varietats hortícoles de 32 cultius diferents. D´aquestes, 80 poden ser considerades varietats locals i les 18 restants es classifiquen com a varietats d´origen comercial o provinents d´altres comarques.
De les 80 varietats documentades amb enraigament cultural al Maresme, es conserven llavors de 45 (de les 35 restants només s´ha pogut aconseguir informació). L´anàlisi de les peculiaritats de cadascuna de les varietats, ha fet que els autors de l´estudi, que gestionen ell banc de llavors Esporus de Manresa, s´hagin mostrar interessats en la conservació, en concret, de 9 varietats. Esporus treballa per la recuperació del cultiu i el consum de les varietas locals. I actualment compta amb llavors de 386 varietats de Catalunya.


Pèsols, tomàquets i mongetes
D’altra banda, la prospecció realitzada identifica com a cultius maresmencs amb més varietats els pèsols, els tomàquets i les mongetes.
Pel que fa al pèsol se n´han documentat 7 varietats diferenciades en 3 tipus: de mata baixa, de mitja canya i de mata alta. Les varietas són: garrofal, floreta, ganxo, anglès, voluntari i negret. D´aquestes dues darreres varietats locals no se n´han trobat llavors.
En el cas del tomàquet, se n´han identificat 19 varietats, essent el pometa la principal varietat local de la comarca, tot i que també tenen una llarga tradició el palosanto i el Montserrat.
De la mongeta, se n´han referenciat 25 varietats al Maresme. La més extesa i que ha donat més renom al territori és la mongeta del ganxet, tot i que segons assegura l´estudi, els pagesos habitualment cultiven més d´una varietat. Intenten complementar la del ganxet, de textura més fina, amb altres com la sastre de textura més farinosa o la genoll de Crist molt apreciada pel seu gust diferent.

Deixa un comentari