El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme ja ha augmentat la seva capacitat degeneració elèctrica | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 22/07/2011

Ja s’han posat en funcionament els nous equips que permetran vendre a
la xarxa l’energia equivalent al consum anual de 85.000 persones tot i que
es combustionaran menys residus
Una nova turbina conjuntament amb l’existent fan possible transformar en electricitat el vapor generat de la combustió del rebuig.
Les millores implementades al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme
asseguren el màxim rendiment energètic en la combustió del rebuig resultant de
l’exhaustiu pretractament dels residus que es fa a la planta. Un nou grup turboalternador
de 2,35 MW s’ha afegit a l’existent de 11,25 MW per augmentar l’energia elèctrica que
s’obté de la transformació del vapor obtingut gràcies a la combustió del rebuig. Això farà
possible que el Centre pugui produir un total de 115.000 MWh/any d’energia elèctrica,
tot i que es reduirà la quantitat de residus que es combustionen.
Una part d’aquesta producció (30.000 MWh/any) es destinarà a autoconsum del Centre
per fer funcionar la Planta de Resta i la Planta de Recuperació Energètica mentre que la
resta, una producció de 85.000 MWh/any serà venuda a la xarxa pública. Això equival al
consum anual de 85.000 persones o la suma conjunta de les poblacions de Premià de
Mar, El Masnou, Calella i Arenys de Mar.
Per assolir aquests resultats s’han dut a terme una sèrie de millores en la Planta de
Recuperació Energètica incorporant l´última tecnologia de control de combustió i
reducció i control d´emissions.
Dintre de les millores del control de combustió destaquem:
– Augment de les superfícies d’intercanvi de calor a les calderes.
– Substitució de tubs existents per nous a diferents parts de les calderes.
– Noves proteccions d’un aliatge especial anticorrosió i de major transferència de calor.
– Augment de la quantitat de vapor generat i adequació del circuit aigua-vapor.
– Nou sistema intel·ligent de regulació de la combustió FuzzEvent.
– Instal·lació d’una càmera tèrmica per visualitzar la combustió dintre la graella.
– Instal·lació de dos Piròmetres IR per línia per optimitzar el procés de la combustió.
– Modificació dels sistemes d’injecció d’aire primari i secundari a les graelles.
Dintre de les millores en reducció i control de les emissions destaquem:
– Nou sistema SCR (Sistema de reducció catalítica) per a la reducció dels NOx amb
injecció d’amoníac.
– Instal·lació de nous analitzadors multigas en continu a la sortida de calderes,
addicionals als de final del sistema de depuració.
– Instal·lació d’un nou analitzador en continu de mercuri (Hg) per línia.

Deixa un comentari