Publicat el 24/02/2021

Aquest salt qualitatiu ha estat impulsat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià i ha comptat amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona

El jaciment arqueològic és el principal reclam del Centre Arqueològic i Enoturístic de Vallmora (CEAV) http://www.vallmora.cat/, que es completa amb un centre de recepció i d’interpretació annex, amb funcions museològiques i museogràfiques.

Per a l’alcalde de Teià, Andreu Bosch, “l’accés a la cultura és un dret universal i les institucions públiques tenen la responsabilitat de promoure les bones pràctiques en aquest àmbit amb l’objectiu d’assegurar i garantir aquest dret a tothom”. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Teià va sol·licitar l’assessorament de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona: https://www.diba.cat/es/web/directori/oficina-de-patrimoni-cultural, a través del programa La Mirada Tàctil: https://www.diba.cat/es/web/opc/mirada_tactil, que va avaluar la situació del CEAV i va emetre un informe amb un seguit de propostes.
Un cop revisat i validat el document, alguns dels suggeriments ja s’han transformat en actuacions concretes.

Comunicació accessible
A grans trets, existeixen tres formes bàsiques de comunicació, segons la manera com és percebuda la informació: visual, auditiva i tàctil. Cadascun d’aquests canals facilita la comprensió del lloc i del missatge a les persones amb diferents disfuncions sensorials i cognitives, a través d’un seguit de “recursos accessibles”:
– Un Sistema Augmentatiu i Alternatiu de la Comunicació (SAAC) de lectura fàcil per a persones amb necessitats intel·lectuals i psíquiques específiques.
– Un element accessible al tacte, a través del llenguatge Braille i l’audiodescripció, per a persones amb necessitats visuals específiques.
– La llengua de signes o la transcripció textual de la informació sonora per a persones amb necessitats auditives específiques.

Millores en el jaciment
El recinte arqueològic es troba a l’aire lliure, parcialment protegit amb un cobert. El desnivell topogràfic se salva mitjançant una rampa perimetral amb diversos miradors, ubicats a les zones d’interès, amb cartel·les, textos i il·lustracions sobre els elements visibles.
Una de les dificultats dels visitants amb diversitat funcional és desxifrar i interpretar els vestigis arquitectònics. Per reduir aquesta incertesa imaginativa i millorar la comprensió de l’espai arqueològic s’ha instal·lat una maqueta tàctil, feta en forja, a l’espai d’entrada al jaciment.
La maqueta se situa a una altura adequada per facilitar-ne l’ús als visitants en cadira de rodes i una cartel·la en Braille, text en macrocaràcters i un codi QR associat a un vídeo descriptiu, amb intèrpret en llengua de signes en català per a la comunitat sorda signant; subtitulat per a la comunitat sorda oralista, i locutat per a la comunitat amb dificultat visual i per a la resta de visitants.

Millores en el centre d’interpretació
El centre d’interpretació fa les funcions d’espai d’acollida turística i de sala d’exposició permanent i de projecció d’un audiovisual sobre La romanització i els orígens de la producció vitivinícola a Catalunya.
Fins ara, la museografia de la sala s’articulava amb vitrines amb dos nivells de lectura escrita: la informació principal, impresa al fons del diorama, i el text secundari, damunt del vidre de la vitrina, amb fons transparent. Pel que fa al contingut auditiu del vídeo, la velocitat de locució resulta massa ràpida, densa i gairebé sense pauses, cosa que en dificulta la comprensió. Tampoc no conté subtítols per a les persones de la comunitat sorda-oralista, ni cap pestanya amb intèrpret en llengua de signes.
Per corregir les mancances museogràfiques i comunicatives, s’ha realitzat una auditoria a través del programari MUSA del Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya (https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dimensio-social/museus-i-accessibilitat/musa/). Es tracta d’una aplicació informàtica d’autoavaluació de l’accessibilitat dels equipaments que permet, a través d’un qüestionari realitzat “in situ”, identificar barreres no accessibles que haurien de ser objecte d’intervencions de millora.

Fruit d’aquesta anàlisi, s’han previst les accions següents:
– Millora de l’accessibilitat de l’audiovisual: S’hi inclourà la subtitulació i una pestanya amb un intèrpret en llengua de signes en català.
– Millora de l’exposició permanent mitjançant vídeos dels continguts de les vitrines per atendre les necessitats dels col·lectius amb dificultats auditives i visuals, amb intèrpret en llengua de signes per a la comunitat sorda signant; amb subtítols per a la comunitat sorda oralista i amb locució per a la comunitat amb ceguesa o dificultat visual, així com per augmentar-ne la usabilitat per part de la resta de visitants. Aquests vídeos es podran descarregar in situ, a partir de codis QR accessibles instal·lats a cada àmbit expositiu, o bé remotament, a través del canal de Youtube de La Mirada Tàctil, un portal especialitzat a difondre els continguts accessibles de la Xarxa Museus Locals.
– Més endavant es contempla la possibilitat d’editar fulls de sala amb criteris de lectura fàcil, especialment útils per a usuaris amb necessitats intel·lectuals i psíquiques específiques.
El cost d’aquestes millores suposarà una nova inversió de 3.000 euros, aproximadament.

 

 

Deixa un comentari