Publicat el 08/04/2016

El proper dimarts 12 d’abril, La Bressoleta, l’Escola Bressol Municipal, farà portes obertes, al seus dos centres: el de l’av. Eduard Ferrés, 168 i el de l’av. Montevideo, 217. Ho farà a partir de les 6 de la tarda.
L’objectiu de les portes obertes és donar a conèixer el centre a les famílies de cara a la preinscripció del curs 2016-2017, que enguany anirà del 3 al 13 de maig i es farà en horari de 16 a 18 hores.

La bressol municipal comptarà amb 108 places lliures de les 246 que té l’escola, ja que les restants són ocupades per infants que ja han estat escolaritzats aquest curs. L’oferta orientativa de les places vacants es distribuirà de la següent forma: 24 per a lactants (16 al centre d’Eduard Ferrés i 8 al de l’av. Montevideo), 46 per a infants d’1 a 2 anys (23 al centre d’Eduard Ferrés i 23 al de l’av. Montevideo) i 38 per a infants de 2 a 3 anys (17 al centre d’Eduard Ferrés i 21 al de l’av. Montevideo). La oferta final i distribució entre els dos edificis dependrà de la demanda que hi hagi.

Sol·licituds i baremació 
En el moment de presentar la sol·licitud, les famílies hauran d’escollir l’edifici (av. Montevideo, 217 o av. Eduard Ferrés, 168) on volen que vagi el seu fill/a, sempre i quan hi hagi plaça vacant. Les sol·licituds es baremaran un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds (els criteris de baremació es poden consultar al propi centre). Totes les que estiguin empatades s’ordenaran alfabèticament i enumeraran correlativament. Per determinar el número a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds empatades es farà un sorteig en el pati de l’escola. Després de publicar la relació definitiva, s’adjudicarà la plaça en el lloc sol·licitat (per rigorós ordre segons punts i sorteig) mentre hi hagi plaça disponible, o passaran a l’altre. La resta quedarà en llista d’espera. Durant el període de preinscripció es podrà canviar el lloc sol·licitat, però no un cop adjudicada la plaça.

Calendari:
– Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 3 al 13 de maig de 2016
– Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2016
– Termini per presentar reclamacions: 24, 25 i 26 de maig de 2016
– Sorteig del número de desempat: 26 de maig de 2016
–  Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista d´espera: 3 de juny de 2016
– Període de matrícula: del 6 al 10 de juny de 2016

Pàgina web: https://labressoleta.wordpress.com/

 

Deixa un comentari